หอสมุดโรงเรียนของฉัน
สวัสดีค่ะ สิ่งที่น่าภูมิใจสำหรับหอสมุดโรงเรียนของฉันคือ เป็นหอสมุดที่มีมุมอ่านหนังสือเยอะ และมีหนังสือมากมาย มีคอมพิวเตอร์ ไว้ศึกษาในทางอิเล็กทรอนิกส์หรือค้นคว้าหาข้อมูลทางกว้าง หอสมุดโรงเรียนของฉันมีขนาดใหญ่สองชั้น ชั้นแรกเอาไว้สำหรับนั่งอ่านหรือเอาไว้เป็นที่เรียนวิชาการงาน ศึกษาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ชั้นที่สองจะมีหนังสือมากมายหลายเล่ม เหมาะที่จะไปค้นหาหนังสืิอที่อยากจะอ่านเอามาอ่าน ถ้ามองลงมาจากชั้นสองจะเห็นได้ว่ามีวิวดอกไม้ต้นไม้ที่นักเรียนและภารโรง ร่วมกันปลูกมากมายและสวยงามเป็นวิวที่เปรียบเสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ให้อารมณ์แก่คนอ่านหนังสือได้ดี และนี่คือสิ่งที่ฉันภูมิใจมากที่สุดสำหรับหอสมุดโรงเรียน
SHARE
Written in this book
school

Comments