ดอกไม้ ;)
ดอกไม้ เธอช่างสวยงดงามเหลือเกินเมื่ออยู่ตรงนั้น

สวยงาม
น่าชื่นชม
อ่อนโยน
บอบบาง
น่าทะนุถนอม
เฝ้าระวัง
ไม่อยากให้ใครมาแตะต้อง
ไม่อยากให้บอบช้ำ
แม้แต่ผีเสื้อสักตัว
ก็ไม่อยากให้เข้าใกล้

หวง
ขออนุญาตหวง
มีดอกเดียว
ที่ไม่เหมือนใคร
เพราะมีแค่ดอกเดียว
ที่ถูกใจ
มีแค่เธอ...คนเดียว

เติบโต
จงเติบโต
ให้สมกับ
การเฝ้าดูแล
เฝ้าดูการเจริญเติบโต
โตเป็นคนที่แสนดี 
อบอุ่น
เข้มแข็ง
เป็นที่รัก 
เป็นเธอที่น่ารัก
และอยู่ให้รักไปนานๆ ♡
SHARE

Comments