หิโตปเทศ
ผมได้อ่านหิโตปเทศในห้องสมุดเมื่อสมัยอยู่มัธยม แต่เพิ่งมีโอกาสซื้อเป็นของตนเอง เมื่อไม่นานมานี้

หิโตปเทศ เป็นหนังสือที่แต่งหรือแปลโดย พระยาอนุมานราชธน(เสฐียรโกเศศ)
หิโต+อุปเทศ แปลว่า คำสั่งสอนอันเป็นประโยชน์! หรือ เรื่องเล่าอุปมาอันเกื้อกูลประโยชน์แก่โลก!! ;- )

หิโตปเทศ เป็นนิทานในนิทาน...นิทานที่เล่านิทานอีกที!?
หิโตปเทศเป็นการเล่านิทานแนวไหน??

นึกเทียบว่า... ถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มันจะมีการเขียนฟังก์ชั่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Recursive Function คือ ฟังก์ชั่นที่เรียกใช้ตัวมันเอง? เสร็จแล้ว return ค่ากลับมา เป็นชั้นๆ มายังที่ต้นทางที่เดิม
 
หิโตปเทศ ก็คงเป็นการเล่านิทานแบบ Recursive Story! ;-D เช่น กษัตริย์ นั่งฟังปุโรหิตเล่านิทานเรื่องนายพราน นายพรานในนิทานเล่านิทานเรื่องสิงโต สิ่งโตในนิทานเล่านิทานเรื่องวานร...ฯลฯ

เสร็จแล้วก็ return ค่ากลับ...!
วานร : นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้่ว่า...
สิงโต : นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้่ว่า...
นายพราน : นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้่ว่า...
กลับมาจบที่ กษัตริย์ : เมื่อท่านปุโรหิตเล่าเรื่องเช่นนี้ เราก็ออกบวชดีกว่า!! (สมมุติว่าทำนองนี้ ;- )

ดังนั้นถ้าใครสนใจอยากจะ วิงเวียนเจียนมึนงง ว่าตอนนี้เราอยู่ใน Loop ที่เท่าไหร่ของนิทาน ใครเป็นคนเล่า? เรากำลังอยู่ใน Inception ของใคร!!? ;-D ใครยังไม่เคยอ่านก็ลองหาอ่านกันได้นะครับ...
 
- - - - - - - - - - - - - - -
Version : เรื่องเก่าเล่าซะใหม่! ;- )
บันทึกเมื่อ : 24/12/2013
SHARE
Written in this book
StoryLog
เรื่องเก่าเล่าใหม่!!

Comments