ว่าด้วยเรื่องรสชาติ

หลังจากที่ผ่านอะไรมาและใช้โอกาสเรียนรู้มันซะเลย นั้นทำให้เราคิดได้ว่า... 
ทุกๆคนรอบตัวคือองค์ประกอบของชีวิต ก็เหมือนการทำอาหารก็ต้องมีวัตถุดิบเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อย การที่เราอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะต้องเจออะไรก็ตาม คนที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุข ความเจ็บ ความเศร้า ความเสียใจ ไม่ว่าเราจะรู้จักคนๆนั้นหรือไม่ พวกเขายังคงเป็นเพียงวัตถุดิบที่เติมให้ชีวิตมีรสชาติมากขึ้น แต่เมื่อวัตถุดิบพวกนั้นมีมากเกินไปก็อาจทำให้รสชาติเปลี่ยนไปเช่นกัน แต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องหาวิธีทำให้รสชาตินั้นกลมกล่อมมากขึ้น ต้องลดปริมาณวัตถุดิบที่รสจัดจ้านจนเกินไปลง และเพิ่มวัตถุดิบที่หอมหวานไปแทนที่ นั่นก็เหมือนกับเมื่อใครก็ตามที่พยายามทำให้เราดูแย่ไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จัก คนที่มักจะทำให้เราเสียใจเสมอ ทั้งทำพูด หรือการกระทำของเขา แต่หากเราสามารถตัดภาพตรงนั้นออกไปได้ เลือกที่จะปล่อยมันไป แล้วมองมันให้เหมือนเป็นรสชาติของชีวิต ที่ใครๆนั้นต้องเจอไม่ใช่แค่เราคนเดียว และจงคิดว่าใครที่พยายามปรุงอาหารโดยการใส่วัตถุดิบลงไปมั่วๆ สุดท้ายรสชาติที่ออกมา พวกเขาก็ต้องกินมันแบบที่พวกเขาทำอยู่ดีนั่นเอง... 
ร ส ช า ติ ข อ ง ชี วิ ต
ก ำ ห น ด ไ ด้ ด้ ว ย ตั ว เ ร า 

SHARE
Written in this book
ความรู้สึกที่มีชีวิต
เชื่อว่าหลายคนรู้สึก และได้แต่คิดในใจ แต่ไม่กล้าพูดออกมา บางครั้งก็เลยรู้สึกโดดเดี่ยว จึงอยากบอกหลายๆคนว่า ถ้าคุณอ่านบทความสั้นๆพวกนี้ คุณไม่ได้คิดไปเองคนเดียว อย่างน้อยก็มีใครคนหนึ่งที่รู้สึกและคิดเหมือนคุณ เพราะฉะนั้น เราคือเพื่อนกัน... :)
Writer
EvaLyn_
writer
เรามีแค่ชีวิตเดียวนะ

Comments