ความรักที่ดี
เรียนรู้ที่จะรัก
ใช้ความรักให้ถูกให้ควร
และมอบความรักให้กับคนที่คู่ควร 
สิ่งมีค่าใช่ว่าจะให้ใครก็ได้ 

ความรักที่ดี ต้องไม่ทำให้ใครสักคน
จมอยู่กับความระแวงสงสัยว่าอีกคน 
กำลังทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่
แต่คือความเชื่อมั่นไว้ใจต่อกันว่าต่างฝ่ายจะไม่ทำร้ายกัน
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ความรักที่ดี จะไม่กัดกินชีวิตและเวลาบางส่วนของเราไป
เพราะเราต่างมีหน้าที่ต้องทำ มีครอบครัวที่ต้องดูแล
มีเพื่อนและสังคมที่ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน
ความรักที่ดี ไม่ใช่การอยู่ด้วยกันตลอดเวลา
แต่คือการเรียนรู้ว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่ถึงแม้ไม่ได้เจอ
หรือไม่ได้คุยกันบ่อย แต่เราต่างวางใจ
และเห็นคุณค่าของการพบเจอกัน
ความรักที่ดี จะต้องไม่เรียกร้องความสนใจแต่เพียงผู้เดียว
เพราะความรักนั้นควรค่าแก่การถูกรัก
ความรักจะไม่เป็นผู้เรียกร้อง 
แต่จะเกิดจากความยินดีที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ
อย่างเหมาะสมและคู่ควร

SHARE

Comments