หรือจริงๆไม่ใช่ที่ความคาดหวัง
ในชีวิตเราที่เกิดมาล้วนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์มากมาย ทั้งจากผู้อื่นและจากตนเอง หลากหลายแง่คิด ความเชื่อ ทัศนคติต่างไหลวนเวียนว่ายอยู่รอบๆตัวเรา ยิ่งเทคโนโลยีอันก้าวไกลในปัจจุบัน ยิ่งทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆง่ายดายมากขึ้น จนหลายครั้งเราต่างก็หยิบจับความคิด ความเชื่อมากมายจากภายนอกบรรจุลงมาในตัวเรามากจนเกินไป ไม่คาดหวังย่อมไม่ผิดหวัง
                
ยอมรับว่าความคาดหวังแม้เพียงเล็กน้อย เป็นแรงขับเคลื่อนอย่างดีในการใช้ขีวิตของคนทั่วไป หลายคนเรียนให้เก่งเพื่อที่ในอนาคตจะสามารถหางานที่ดี มีเงินเดือนมั่นคงได้อย่างไม่ลำบากนัก นักกีฬามากมายทุ่มเทไปกับการฝึกฝนร่างกายและฝึกซ้อมทักษะในชนิดกีฬาของตนเพื่อหวังคว้าเหรียญทองหรือติดทีมชาติดังใจใฝ่ฝัน และอีกหลากหลายความคาดหวังที่ผลักดันผู้คนทำสิ่งต่างๆมากมาย แต่ในขณะเดียวกัน ตัวเลขของผู้ป่วยจากสภาวะความเครียด ความกดดันเพิ่มจำนวนขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา เมื่อได้ลองลงรายละเอียดในผู้ป่วยส่วนมากต่างพบเจอกับสภาวะความเครียดเนื่องจากปัญหาที่ตนพบเจอ บ่อยครั้งเกิดจากความคาดหวังที่สูงราวภูเขาลูกใหญ่ และตั้งใจว่าจะต้องพิชิตเขาลูกดังกล่าวได้ แต่ท้ายที่สุดเมื่อการปีนป่ายกินระยะเวลาและพลังงานมากเกินจำเป็นจนต่างก็หมดแรง หรืออาจเผชิญอุปสรรคบางอย่างจนร่วงหล่นลงสู่พื้นด้านล่าง แม้ไม่ตายแต่ก็เจ็บรวดร้าวไปทั่วทั้งใจ บางคนที่ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งพอมีภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่บ้าง ก็อาจจะใช้เวลาเพียงครู่เพื่อฟื้นพลังงานทุกอย่าง และเริ่มออกเดินทางอีกครั้ง แต่กับบางคนที่เมื่อร่วงลงมาแล้วดันโคม่ามากกว่าที่คิดล่ะ..? 

       คนเราไม่ควรมีความคาดหวัง? 
  
                 หรือจริงๆแล้ว

   การเรียนรู้ที่จะอยู่กับความคาดหวังที่พอดีและเข้าใจเมื่อท้ายที่สุดผลลัพธ์อาจไม่เป็นดังใจนึกรวมไปถึงการรับฟังและเข้าใจความต้องการอันแท้จริงของตนเอง ดูจะเป็นเรื่องที่น่าให้ความสำคัญมากกว่ากัน? 

เนื้อความเหล่านี้ถูกบันทึกในวันที่ผู้เขียนเติบโตขึ้นจากการครบรอบอายุขวบปี และกำลังเรียนรู้ ทำความเข้าใจ ต่อสู้ สับสน เหน็ดเหนื่อย ยอมรับ โอบกอด ทุกๆเรื่องราวที่เผชิญอยู่ในเวลานี้ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อในวันที่จิตใจได้เติบโต เรียนรู้ และเข้าใจในสิ่งที่เป็นมากขึ้นมาถึง คงได้คำตอบที่จะย้อนกลับมาอ่านบันทึกหน้านี้อย่างภาคภูมิใจว่าเราได้ผ่านมันได้แล้วในที่สุด 🌼  
   
                                  12/05/2563
                                       16:41 

SHARE
Written in this book
For a while
Everyday life stories | ชั่วขณะของแต่ละวันกับการตกตะกอนของกาลเวลา.
Writer
Awhile19-1045_
Murmur person
A person who think too much

Comments