ดินสอที่ถูกแหลม
ณ ขณะนี้เราไม่ได้ใช้ดินสอ หรือในอนาคตอันใกล้นี้เราคิดว่าก็อาจจะยังไม่ได้ใช้ดินสอ แต่ดินสอนั้นเมื่อเราแหลมมันเตรียมไว้เสมอ เกิดจะใช้เมื่อไหร่หยิบใช้ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องแหลม หากเราไม่ได้แหลมดินสอไว้พร้อมเขียนแล้ว เราจำเป็นต้องใช้เวลาแหลมดินสออีกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาใช้งาน โดยยังไม่แน่ชัดว่าจะมีอุปกรณ์แหลมดินสอวางไว้​ ณ ที่นั้นหรือไม .... อันว่า ...."ปัญญา" ก็เช่นกัน ในทัศนะ...ของผม / รู้แม้นไม่รู้ว่าจะรู้ไปทำไม
SHARE

Comments