ความงดงามในรายละเอียด
ธรรมชาติได้มอบหมายความงดงามในรายละเอียด
ผ่านความรู้สึก ที่เราสัมผัสผ่าน
 ตา หู จมูก และ กายสัมผัส
ผ่านกลิ่น หอมของดอกไม้อันน่าสูดดม พร้อมชมสีสัน
ผ่านเสียง น้ำตก ที่ไหลรินจากเบื้องสูงสู่พื้นที่ต่ำ
 เสียงนก แมลง ต่างๆ ฯลฯ 
ที่ร้องประสานเสียงขับขาน 
เป็นดนตรีธรรมชาติอันไพเราะ
ผ่านรส ผลไม้ พืชผัก นานาได้ดับความหิวกระหาย
มอบความบริสุทธิ์ของอากาศ อันปลอดโปร่ง
เป็นคุณแก่เราผู้เป็นมนุษย์
ได้ตักตวงความสุข มาเป็นของตนเอง
โดยธรรมชาตินั้นไม้ได้หวังสิ่งอื่นใดตอบแทน
.
แล้วเราหล่ะ คิดจะมอบสิ่งใดบ้างให้กับธรรมชาติ หากเราคิดที่จะไม่รับประโยน์เพียงอย่างเดียว
ฉะนั้นเพื่อที่จะให้ธรรมชาติคงอยู่ต่อไป                                               โปรดจงดูแลธรรมชาติต่อไป
ดูแลธรรมชาติอย่างดีด้วย 
นั่นหมายถึง หรืออาจเรียกได้ว่า 
มนุษย์กับธรรมชาติสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน
หยดน้ำ


SHARE
Writer
TAKTALK
Free Life
พบความสุข ผ่านการอ่านหนังสือ ที่จะมอบคำตอบให้เราผ่านตัวอักษรร้อยเรียง พบความเงียบ สงบ กลั่นกรองให้เราสัมผัส ความกลมกล่อม ของสิ่งที่เรียกว่า รัก เศร้า เหงา สุข ทุกข์ ฯลฯ ที่คละเคล้าอยู่ทุกเหตุการณ์ ของช่วงชีวิต เพราะทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงสัมพันธ์ ผ่านการมีชีวิต และจิตวิญญาณ ที่มาเติมเต็มการดำเนินไปของชีวิต --- หยดน้ำ (H2O)

Comments