การดัดแปลงทางพันธุศาสตร์
การดัดแปลงทางพันธุศาสตร์ คือ การแก้ไขโครงสร้างของพันธุกรรม หรือ ยีนโดยจุดประสงค์หลักๆ คือ เพื่อใช้ในการรักษาทางการแพทย์ การรักษาโรคพันธุกรรม การเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง แต่ด้วยความสามารถและวิทยาที่ดีเลิศ มันสามารถใช้เพื่อการพัฒนามนุษย์ให้มีความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น เคยมีหลักฐานว่า ครั้งหนึง สหภาพโซเวียตพยายามทดลองในการพัฒนาวิทยาการดัดแปลงพันธุศาสตร์เพื่อสร้างมนุษย์ที่จะกลายเป็น สุดยอดทหาร ในฝั่งสหรัฐเองก็มีการกล่าวหาในทำนองเดียวกัน ในบันเทิงคดีวิทยาศาสตร์ เรื่อง Hanna ก็ระบุเรื่องนี้เช่นกัน ทำให้การดัดแปลงพันธุศาสตร์กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียง ในทัศนด้านจริยธรรมของมนุษย์ สัตว์ และ พืช ซึ่งในกลุ่มกรีนพีซหลักแล้ว พวกเขาต่อต้านการดัดแปลงทางพันธุศาสตร์อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะต้อง พืช สัตว์ และ ต่อมนุษย์ ในขณะที่แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิชาการ หลายคนให้การสนับสนุนการพัฒนาวิทยาการด้านนี้ เพื่อการรักษาทางการแพทย์ และ เพื่อแก้จุดบกพร่อง สร้างความเป็นเลิศต่อร่างกายของมนุษย์ แต่มันก็นำมาสู่คำถามว่า สิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงนั้น สมบูรณ์แบบ ไม่มีข้อผิดพลาด หรือ ผลสะท้อนกลับในแง่ลบ หรือไม่ ? รวมถึง คำถามที่ว่า ประชากรบนโลก จะสามารถเข้าถึงวิทยาการนี้หรือไม่ ? หรือมันจะเป็นแค่การทดลองที่มีราคาแพง เข้าไม่ถึงผู้คน และกลายเป็นเครื่องมือของการสร้างอาวุธแทน นั้นจึงเป็นประเด็นที่ทำให้ เรื่องนี้ถูกวิพากวิจารณ์มา นานหลายปี จนทำให้ การพัฒนาศาสตร์และวิทยาการด้านนี้ นิ่ง อาทิ โครงการการโคลนนิ่งมนุษย์ หยุดชะงักลง เมื่อ มีกฎหมายออกมาห้ามทำการทดลองในการโคลนนิ่งร่างกายของมนุษย์ และในบางประเทศอาจรวมถึงสัตว์ แม้จะมีการโคลนนิ่งสัตว์ ซึ่งตัวแรก ก็คือ แกะ ที่ชื่อว่าดอลลี่

ดอลลี่ เป็น แกะเลี้ยงเพศเมีย และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวแรกที่ถูกโคลนจากเซลล์โซมาติก (somatic cell) ของสัตว์โตเต็มวัย โดยใช้วิธีถ่ายฝากนิวเคลียส (nuclear transfer) ดอลลีถูกโคลนโดย เอียน วิลมุต (Ian Wilmut) คีธ แคมป์เบล (Keith Campbell) และผู้ร่วมงาน ณ สถาบันรอสลิน (Roslin Institute) ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ และบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ PPL Therapeutics ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเอดินบะระ เงินทุนในการโคลนดอลลีมาจากบริษัท PPL Therapeutics และกระทรวงการเกษตรของสหราชอาณาจักรมันเกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และตายด้วยโรคทางปอด และอาการข้ออักเสบขั้นรุนแรง จนต้อง การุณยฆาต เมื่ออายุได้ 6 ปี 7 เดือน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2003 ซึ่งตามปกติแล้ว แกะมีอายุขัยราว 11 - 12 ปี แต่สำหรับดอลลี่เธอมีอายุเพียงแค่ 6.5ปี หลังการตรวจพบว่าดอลลีมีมะเร็งชนิดต่อมของปอดแกะ (ovine pulmonary adenocarcinoma หรือ Jaagsiekte)ซึ่งเป็นโรคที่พบได้ทั่วไปในแกะ และมีสาเหตุมาจากรีโทรไวรัส JSRVนักวิทยาศาสตร์ที่สถาบันรอสลินกล่าวว่า พวกเขาคิดว่าการที่ดอลลีเป็นร่างโคลนไม่น่าใช่สาเหตุ และแกะหลายตัวในฝูงเดียวกันก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นกัน โรคปอดนี้พบได้ส่วนใหญ่ในแกะที่ถูกเลี้ยงไว้ในร่ม และปกติแล้ว ดอลลีก็ถูกนำมานอนในร่มด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย แต่ท้ายที่สุดมันก็มิอาจหลีกหนีจากเชื้อที่แกะในฝูงพบเจอ

ดังนั้น การตายของดอลลี่ จึงเป็นการตายตามธรรมชาติ แม้ว่าจะเป็นการการุณยฆาต แต่ถ้าไม่ทำ แม้ดอลลี่จะมีอายุยืนกว่านี้ แต่มันคงจะต้องทรมาน เหมือนที่ ดร.Walter Bishop กล่าวไว้ว่า บางครั้งความตายก็อาจจะดีกว่าการมีชีวิตที่ทรมาน(Fringe Season4)

ดอลลี่ตอกย้ำวงการวิทยาการและศาสตร์แห่งการดัดแปลงทางพันธุกรรม ว่า แม้แต่การโคลนนิ่งยังเป็นไปได้ ถ้าสามารถที่จะพัฒนา ต่อยอดและทดลองต่อไป มนุษย์อย่างพวกเราจะมีความก้าวหน้าและความสามารถในการที่จะควบคุมอีก1กฎของธรรมชาติ แต่มันก็มีประเด็นอีกประเด็น ที่เป็นประเด็นทางศาสนา และ จริยธรรม ซึ่งบางครั้ง มันก็ถูกมองว่าไร้สาระและ ถ่วงความเจริญ นั้นคือ คำถามที่ว่า มนุษย์ควรที่จะเข้าควบคุม อีกกฎเกณฑ์ของธรรมชาติกระนั้นหรือ ? ในกลุ่มกรีนพีซ ยกตัวอย่างว่า แค่มนุษย์พัฒนาอุตสาหกรรม ก็ทำให้โลกเผชิญกับภาวะโลกร้อน แล้วถ้ามนุษย์กุมการดัดแปลง แก้ไข พันธุกรรม แล้วความหลากหลายทางชีววิทยาของโลกคงจะถูกปนเปื้อนมากกว่าเดิม

ประเด็นคือ กรีนพีซ ก็พูดมีประเด็นอยู่ แม้ว่า ผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับกรีนพีซในการต่อต้านเรื่องนี้ คำถามคือ เราจะสามารถที่ควบคุมการใช้วิทยาการนี้ ให้มีกฎระเบียบได้หรือไม่ ? และจะทำอย่างไรที่มันจะไม่ถูกใช้ จนทำให้เกิดการปนเปื้อนของความหลากหลายทางชีววิทยาการ มีการยกตัวอย่าง เช่น ประเด็น โคลนนิ่งสิ่งมีชีวิตในอดีตที่สูญพันธ์ไปแล้ว อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในปัจจุบัน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หากไร้ซึ่งวิทยาการด้านนี้ เราคงมิอาจจะสู้กับ การเปลี่ยนแปลง การกลายพันธุ์ และโรคภัยไข้เจ็บมากมาย จากการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรม ไม่ว่าจะโรคพันธุกรรม ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เอดส์ เป็นต้น วิทยาการด้านการดัดแปลงพันธุกรรม ยังมีความสำคัญที่จะนำพาชีวิตของมนุษย์ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้

เขียนโดย
Nakvat Hatikva Hakimov, 13/05/2020.
Ex-student of PSU,Thailand 2016 - 2019
Independence scholar and Futurist.

SHARE
Writer
NakvatHakimov
Futurist and Writer.
นัควัต ง๊ะสมัน(ฮิบรู:นัควัต ฮาทิควา ฮากีมอฟ) เป็นนักเขียนและนักการศึกษาอิสระ

Comments