ได้สิ่งหนึ่งย่อมเสียสิ่งไหน ...​ โลกนี้ช่างสมดุล
เมื่อเรามองเห็นแมลงตัวเล็กตัวหนึ่งยังไม่ตาย
มีมดกลุ่มหนึ่งกำลังแบกหามแมลงตัวนั้นไปเพื่อเป็นอาหาร
มันตาย...มันตายแน่ๆหากมันถูกมดจับไปถึงรัง
เราจะต้องช่วยแมลงตัวนั้นให้พ้นภัยไปเสีย
เสียงเรียกร้องเหมือนอยากทำบุญก็เกิดขึ้นมาในหัว
….เอื้อมมือไป กำลังจะหยิบแมลงตัวน้อย
มีเสียอีกเสียงในหัวเกิดขึ้นว่า “เมื่อเจ้าช่วยแมลงตัวนั้นให้พ้นจากการเป็นอาหารอันโอชะของมดแล้ว มดจำนวนไม่น้อยก็ต้องตายเพราะไร้ซึ่งอาหาร”
เมื่อช่วยแมลงมดบางส่วนต้องตาย เมื่อไม่ช่วยแมลงย่อมตายลงด้วยมันไปเป็นอาหารของมด
ในทางจริยศาสตร์นั้น …. เราต้องช่วยผู้ใดดี 
SHARE

Comments