เปลี่ยน
ทุกวินาทีที่แปรผัน

วินาทีนี้หลงผิด
วินาทีต่อไปอาจระลึกได้
วินาทีกระจ่างแจ่มแจ้ง
วินาทีต่อไปอาจหลงมัวเมา

คำตำหนิแลชื่นชม
ยังไม่ทันหลุดจากปากก็อาจสายเกิน

ชื่นชมเชิดทูนยังยาก
หยามหมิ่นดูแคลนทำได้หรือ?

เขาอยู่ตรงหน้า..
ต้อนรับอย่างดี
อย่าหลงอยู่กับเงาผีของเขาในความทรงจำ

ทุกสรรพสิ่งเปลี่ยนทุกวินาที

อย่ายึดติดกับสิ่งที่เคยเห็นเคยเจอ

เขาวันนี้เป็นคนละคนกับเมื่อวาน

แม้จะบอกว่าสนิทสนม
ครอบครัวเดียวกัน
คู่รัก

เจอกันทุกวัน
อยู่ด้วยกัน

ยังไม่สมควรแปะป้ายให้แก่กัน

เพราะเมื่อคนเปลี่ยน
เขาเปลี่ยนจากข้างใน

หากไม่ใช่ตัวเขา
ไม่มีทางที่เราจะรู้จักเขาดี

เพราะแม้เป็นตัวเรา
เรายังไม่รู้จักตัวเองดีพอเลย

แล้วกับคนอื่น
ที่เพิ่งเคยเจอกัน
หรือไม่เคยเจอกัน
เห็นเขาแค่เศษเดียว

จะไปตราหน้าเขา
แปะป้ายให้เขา
ตัดสินเขาได้หรือ...

เวลาล่วงไป

อะไรๆก็ไม่เหมือนเดิม..

24
17.07.20192562SHARE
Written in this book
ความคิด ความเขียน
ไล่จับความคิด ฟุ้งๆคละคลุ้ง ด้วยการเขียน

Comments