ผีเสื้อแกผูกเชือกที่ตัวผีเสื้อนั้นหรอ

แกไม่สงสารหรือไม่เห็นใจมันบ้างหรอวะ 


ถ้าเป็นแก


แกจะไม่อยากมีอิสระเลยหรอ 


แกไปบังคับมันมากเกินไปหรือเปล่า


ปล่อยมันไปเถอะ .
.
แล้วแกไม่คิดว่า


ผีเสื้อมันยอมให้เราผูกเชือกบ้างหรอ


แกไม่คิดบ้างหรอ


ว่าผีเสื้อมันเอาตัวเองไปผูกเอง


สุดท้ายแล้วทุกคนก็มองว่าเราผิด


แล้วเคยถามความจริงจากเราหรือยัง


20/09/2019
SHARE
Writer
euphxria
Writer
me ;morphine,tramadol

Comments