วันที่...
  เป็นอีกวันซึ่งเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วใน ณ เวลาในช่วงที่ตะวันนั้นส่องประกายเเสงเป็นสีชาด เสียงของเหล่านกสายพันธุ์ต่างๆที่เเห่เเหนกันกลับเข้ารังของพวกมัน ในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โลกประสบพบกับปัญหาที่หลากหลายเป็นสิ่งที่มีความท้าทายต่อการเปลี่ยนเเปลงของตัวมนุษย์เราเป็นอย่างมากรวมไปถึงตัวผมเองด้วยว่าเราจะมีวิธีการตั้งรับเเละรับมือกับมันได้อย่างไร ทั้งเรื่องที่เป็นปัญหาของโลกในเวลานี้คือโรคระบาดที่ทําให้กิจวัตรประจําวันต่างๆของคนทั่วโลกหยุดชะงักเเละไม่เป็นปกติเเละมีถ้าว่าเราจะต้องปรับตัวให้คุ้นชินกับมันไปสักระยะ ปัญหาเรื่องของสิ่งเเวดล้อมบนโลกที่นับวันจะทวีความรุ่นเเรงมากขึ้น เเละปัญหาอื่นๆทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมืองใน-นอกประเทศที่มีมาเดิมอยู่เเล้วค่อยซํ้าเติมเรียกได้ว่าไม่ให้เรานั้นได้ผุดได้เกิดกันทีเดียว 
  
ปัญหาต่างๆที่เกิดมาล้วนมีทางเเก้ไขเเละมีเเนวทางของมันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้เองก็ทําให้ผมนึกไปถึงคําสอนของพระพุทธองค์ในหลากหลายคําสอนที่ตัวเราชาวพุทธเองหรือตัวคนที่ไม่ได้นับถือหรือเชื่อในศาสนาพุทธก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้เเละปฏิบัติตนได้เช่น การดําเนินตนด้วยทางสายกลางหรือหลักมัชฌิมาปฏิปทา ที่เป็นหลักการสอนให้คนเรานั้นกระทําสิ่งใดๆก็ตามอย่างพอเหมาะพอควรเอาที่ไม่เดือดร้อนตนเองเเละไม่กระทบผู้อื่น รวมถึงหลักสําคัญของพระพุทธองค์ที่ท่านสอนคือหลักของความไม่เเน่นอนในสิ่งต่างๆ ซึ่งพวกเราเองก็น่าจะได้เห็นตัวอย่างกันชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในยุคสมัยนี้
  สุดท้ายนี้ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามพวกเราก็ต้องเรียนรู้ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆนั้นให้ได้เเละอยากฝากไปถึงทุกคนที่กําลังประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่ด้วยว่าถ้าเกิดไม่รู้จะทําอย่างไรดีมันท้อเเท้ชีวิตหมดความหมายไปหมดข้อให้ทุกๆคนลองเข้าหาธรรมมะดูเผื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาได้ไม่มากก็น้อยเเละข้อฝากคําคมธรรมมะที่ทุกคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีเเต่อยากให้เป็นหลักในการยึดเหนี่ยวจิตใจครับ
อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
 ตนเเลเป็นที่พึ่งเเห่งตน
สวัสดีครับ
SHARE

Comments