เราเอง
ทุกคนต่างพยายามหาที่ที่ปลอดภัย
ทั้งต่อร่างกายและจิตใจ 
ที่ที่อากาศ บริสุทธิ์
ที่ที่มองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติได้เต็มตา
ที่ที่มีแต่ความสะอาด
ที่ที่มีแต่สิ่งที่ต้องการ

แต่ก็เกือบลืมและลืมคิดไปด้วยซ้ำว่า
หลายสิ่งหลายอย่างเกิดมาจากผลการกระทำ
ของมนุษย์เราทั้งนั้น 

เราต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์
แต่คนตัดต้นไม้ เผาป่า เพื่อทำไร่ก็ยังมีอยู่
และปลูกทดแทนจนไม่ทัน 

รถเก่าควันดำ ห้ามขับ แต่ก็ยังมีเรื่อยๆ 
เพราะคนยังเข้าไม่ถึงความตระหนักคิด
ในทุกสิ่งที่ทำลงไป บางอย่างในชีวิต
ทำให้ต้องปากกัดตีนถีบ ใช้ของที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด
ถึงควันจะดำก็จำเป็นต้องย่ำเหยียบคันเร่งต่อไป 
ถึงควันจะดำแต่ก็ต้องเผา เพราะกำลังกำจัดวัชพืช
ด้วยตัวเองหรือด้วยเงินจ้างก็คงไม่ไหว

จากที่ต้องการมองเห็นวิวทิวทัศน์เต็มตา
เพราะคงไม่มีภาพจากกล้องหรือสิ่งใดจะงดงาม
ไปกว่าสายตาเราที่มองทอดไป 
แต่ทุกวันนี้บรรยากาศท้องฟ้าเจือไปด้วยฝุ่น
และควัน แม้แต่บ้านป่าเขาที่ผมอยู่
ก็ไม่วาย สลายภาพสีเขียว
ที่ตื่นมาในตอนเช้า สูดอากาศได้เต็มปอด
แม้แต่จะหายใจ เลข PM ก็ลอยขึ้นมา และ
มากกว่า กทม เสียอีก

มนุษย์บางกลุ่มที่พยายามทำ
เพื่อสิ่งที่ตนเองต้องการโดยไม่สนว่าคนรอบข้าง
จะได้รับผลอย่างไร และให้คนอื่นมาตามแก้อยู่ร่ำไป
และก็มาคู่กับกฏหมายในเรื่องที่ควรเด็ดขาด ก็กลับหย่อนยานยิ่งกว่าผิวหนังผู้สูงอายุเสียอีก SHARE
Writer
Singhtexter
Failer
ความรู้สึกที่อยากบรรยายด้วยตัวหนังสือ

Comments