เพียง สมมติ
หากในวันหนึ่ง...
หากในวันนั้น... ไม่มี เธอ
หากในวันนั้น... ไม่มี ฉัน 
หาก... 
สมมติ
ว่า... ไม่มี เรา

เพียงความรู้สึกที่ปลดเปลื้อง ตัวตน ระหว่างเรา
เพียงความรู้สึกสมมติของ เธอ
เพียงความรู้สึกสมมติของ เรา

อะไร คือ สิ่งที่เราต้องการในเวลานี้กันแน่
อะไร คือ สิ่งที่เราต้องการจากกันและกันในช่วงเวลาหนึ่ง
อะไร คือ สิ่งที่เราสมมติขึ้นมาเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหาย

เพียงคำคืนที่นึกถึง คำพูดเหล่านั้นของ ฉันและเธอ
เพียงคำสัญญาที่ยังหาจุดหมายปลายทางไม่พบ
เพียงลมปากของ ฉัน ที่ไม่มั่นคงพอสำหรับบางสิ่ง
เพียงลมปากของ เธอ ที่หมั่นกระตุกความจริงจากใจ
เพียงความรู้สึกนั้น ระหว่าง เรา

คำพูดที่คอยย้ำเตือนสิ่งสมมติในใจของเราสองคนเสมอมา
คือ ความจริง ของ ความไม่แน่นอน...

สิ่งที่ทำได้ 
สิ่งที่ทำไม่ได้
สิ่งที่เหมือนจะเข้าใจบริบท แต่กลับ... 
สิ่งที่เรา ไม่เข้าใจ

ถ้าหากวันหนึ่ง เธอ ไม่มี ฉัน แล้วจะเป็นยังไง
ถ้าหากวันหนึ่ง ฉัน ไม่มี เธอ แล้วจะเป็นยังไง
ถ้าหากเรื่องสมมตินี้... 

กับคำถามที่ไม่สามารถตอบออกไปได้
แต่เชื่อเถอะ วันหนึ่ง สิ่งที่สร้างมาด้วยกัน 
จะไม่หายไปจากใจของ ฉัน คนนี้เสมอ
แม้เมื่อ เธอ ไม่ต้องการมันแล้วก็ตาม... 
เพียง สมมติDay 4 : Seft Quarantine... 

SHARE
Writer
littlePoky
etc.
something lost. . .

Comments