นิยามหรือ

การกําหนดทาง อย่างมีวิธีกําหนดหรือจํากัดความหมายที่แน่นอน = นิยามจริงหรือ
  ถนนเส้นทางอาจกำหนดระยะเวลาได้ว่าจะถึงจุดมุ่งหมายของผู้ขับขี่บนถนนได้อย่างไร แต่ทว่่าชะตาชีวิตมักไม่ได้มีนิยาม ดัั่ั่ั่ั่ั่ง เส้นทางและระยะทางของถนนที่จะขับรถถึงจุดหมายนีี้.....
 : ชีวิตเเสนอันแสนหดหู่เรื่องการมีความรักของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครเอกของหนังเรื่องนี้  
                       🙎🏻🧠
 เด็กผู้หญิงที่มีนัยต์ตาอันแข็งกระด้าง ใบตาอันบูดบึ้ง  ซึ่งถ้ามองจากภายนอกเธอคือผู้หญิงที่ไร้ใจรักจากเด็กชายคนใด หรือ บุคคลคนใด เธอมักถูกนิยาม ว่าด้วย นัตย์ตา และสีหน้าบนใบหน้าของเธอ 
ว่าเธอคือ เด็กหญิงผู้ไร้หัััััวใจ ;
เด็กหญิงยิ้มด้วยท่าที เป็นมิตรและตอบกลับสิ่งที่มองเธอจากนัยต์ตาและสีหน้าไปว่า 
ไม่มีใครที่จะทราบถึงนิยามรักของชั้นได้หรอก เพราะชั้นเคยมีรักจน นิยามของนัยต์ตาและสีหน้าของชั้นมันบอกกับชั้นว่าให้รักตนเอง.
นิยามจะยั้งยืนหากคุณไม่มีนิยาม 
รัก ไม่มีนิยาม 
นิยาม ไม่มีความรัก

เพราะ รักคือ สิ่งที่นอกเหนือจากคำว่านิยาม 
     -รักที่มีสติมากล้นคือ การรักตนเอง-

:พฤหัสบดี ☯
SHARE
Writer
picture
Want to be a writer
เขียนตามอารมณ์ ความรู้สึก ประสบการณ์

Comments