สุขภาพของฉันกับวันที่ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน
     26 มีนาคม 2563 เริ่มประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน 
ทั่วประเทศ แต่ละจังหวัด ผู้ว่าฯสามารถประกาศเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม จังหวัดของฉัน เพิ่มเติมในส่วนของผู้ที่เป็นข้าราชการ คือห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
โดยไม่มีเหตุอันควร ถ้าเดินทางต้องรายงาน
ไปที่ต้นสังกัดให้ทราบและต้องชี้แจงรายละเอียด
การเดินทาง ดังนั้นการกลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดต้องงดไป ต้องส่งเงินให้เพิ่มขึ้นแทน

     การมี พรก. ฉุกเฉินทำให้คนเจอกันแบบใกล้ชิดน้อยลง เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเขื้อ แต่ข้อเสียคือกิจกรรมบางอย่างต้องงดไป เมื่อก่อนที่จะมีเหตุการระบาดของ COVID19   ฉันจะไปฟิตเนตบ้าง เต้นแอโรบิคบ้าง โยคะบ้าง ช่วงนี้ต้องงด ออกกำลังกายอยู่กับบ้านแทน มีคลิปอนามัย 30
SHARE

Comments