โลกของใครบางคน
เราอยู่ในโลกที่ใครบางคนบอกว่าเงียบสงบ
ทว่าเป็นความสงบที่อึงคะนึงด้วยเสียงโอดครวญ
จากเหล่าผู้คนล้นพลังแต่หามีอำนาจไม่
ผืนแผ่นดินซึ่งแทบไม่มีที่ว่างแห่งความเชื่อมั่น
หัวใจร้าวฉาน
หากคำบอกกล่าวเป็นได้เพียงสายลมพัดผ่าน
และคำร้องขอก็เฉกเช่นกัน
คุณบอกว่าพวกเราคือความมุ่งหมาย
ทุกสิ่งอย่างที่กระทำไปด้วยความจริงใจสุดก้นบึ้ง
เพื่อความสุขและผลประโยชน์แห่งเรา-พรรคพวก
เรานับถือในความด้านดิบหยาบสารพัด
หากความหวังดีที่มอบให้กลับโบยตีเรา
ทุกสิ่งที่ได้ยินคือความจริง
เพียงแต่มันอาจไม่ใช่ทั้งหมด
และอาจไม่มีความจริง
มันไม่ใช่อื่นใดเลยที่เหมาะกับคุณ
นอกเสียจากช่างปั้น
ที่สลักชื่อพวกเราไว้บนไอติม
‘ประชาชน’
~

SHARE
Writer
Faithfulbreath
Writer
I was born for happiness

Comments