การรับมือความกลัวผิดวิธีจะสร้างปัญหา
หากไร้ซึ่งการมีชีวิต…ความกลัวจะไม่สามารถเกิดขึ้นความกลัวนั้นสามารถสื่อถึงอีกแง่มุมหนึ่งของการรักชีวิต ห่วงใย รวมไปถึงการดูแลปกป้อง.
ความกลัวจึงเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่ง
บางครั้งเข้ามาเตือนภัยซึ่งกำลังเกิดขึ้นจริง
แต่บางคราวกลับเป็นเพียงภาพสะท้อนของการนึกคิดไปเอง
การสร้างสรรค์ภาพอนาคตอันน่าสะพรึงกลัว เป็นผลมาจากการคาดการณ์และการคาดหวังในทางร้าย “ตกหลุมพรางของตัวเอง”. ผลที่ตามมาจึงสร้างประสบการณ์สุดปั่นป่วน ชวนหดหู่ “ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ”. 
การรับมือต่อความกลัวผิดวิธี
มักเป็นไปในรูปแบบของการพยายามกดข่ม
การหนีเพื่อหาบางสิ่งเข้ามาแทรกแซงความกลัวให้หายไป
จริงอยู่ที่ความกลัวถูกเจือจางจนเบาบางหรือถึงขั้นสลายไป “แต่ความกลัวเหล่านั้นหายไปยังที่ใด ?”.
คล้ายกับการที่เราไล่ใครสักคนออกไป
แต่นั่นไม่ได้แปลว่าใครคนนั้นจะสลายหายไปต่อหน้าต่อตาของเรา
เมื่อเป็นเรื่องของประสบการณ์ภายในจิตใจ ความกลัวเหล่านั้นจึงถูกฉุดกระชาก ผลักดัน กระแทก “จนมีระยะห่างออกไป”.
จริงอยู่ที่ดูเหมือนว่า
เราสามารถขับไล่ความกลัวออกไปอย่างสำเร็จ
แต่นั่นเป็นเพียงแค่เปลือกนอก เป็นเพียงเงา
“รากเหง้าแห่งความกลัวยังคงหลบซ่อนอยู่”
ดังนั้น สถานที่ซึ่งความกลัวจะเข้าไปหลบซ่อน ฟื้นตัว บ่มเพาะตัวเองให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และรอคอยเวลาอันเหมาะสมเพื่อจะกลับมาอีกครั้ง “คือพื้นที่ในใจซึ่งไม่เคยสำรวจตรวจสอบ”.
หากในชีวิตนี้เราไม่เคยถามตนเองเลยว่า
“แท้จริงแล้วเรากำลังปกป้องอะไรในตัวเองจากความกลัว”
เพราะดินแดนเหล่านี้ในจิตใจมักจะมีความกลัวหลบซ่อนอยู่. การไม่เคยค้นพบ ไม่เคยมองเห็นตนเองอย่างชัดเจน รวมทั้งไม่เคยสัมผัสประสบการณ์ซึ่งมีกำลังมากพอจะปั่นป่วนชีวิต “ชีวิตของเราจึงมีโอกาสถูกครอบงำโดยไม่รู้ตัว”.
การถูกความกลัวครอบงำ บีบคั้น และกักขัง
เพียงเท่านี้ก็นำพาให้ชีวิตเจ็บช้ำมากพอแล้ว
แต่หากยังขาดความรู้ตัว
และซ้ำเติมตัวเองด้วยการรับมือความกลัวอย่างผิดวิธี
“ชีวิตย่อมทนทุกข์ยิ่งกว่าเดิม”
การรับมือความกลัวอย่างถูกต้อง ไม่ได้เริ่มมาจากการดิ้นรน หรือการพยายามหนีความกลัวเพื่อไปไล่คว้าสิ่งที่ทำให้สบายใจ. “เริ่มมาจากการมีชีวิตอย่างรู้ตัว” สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองเห็นความกลัวว่า เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งตามธรรมชาติของชีวิต.
การมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต
“มองเห็นความเป็นไปตามธรรมดา…เป็นธรรมชาติของชีวิต”
จะเปิดโอกาสให้เราสามารถเข้าถึงทรัพยากรภายในตนเอง ทั้งการรู้ตัว การสังเกต การคิดอย่างมีเหตุผล ความเข้าใจอันชัดแจ้ง และการลงมือแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม. ดังนั้นคำถามสำคัญอย่างหนึ่งในช่วงเวลาแห่งความกลัวคือ “วินาทีแห่งความกลัวนี้…เรารับมือกับความกลัวอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด”. 
SHARE
Written in this book
บทเรียนชีวิตจากนักจิตวิทยาการปรึกษา
บทเรียนชีวิตที่นักจิตวิทยาการปรึกษาอยากแบ่งปัน โดยรวบรวมความเข้าใจชีวิต และแนวทางสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนตามความจริง
Writer
GainTheCounselor
นักจิตวิทยาการปรึกษา
สวัสดีครับผมชื่อ "เกน" เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาครับ ผมขอใช้พื้นที่แห่งนี้แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในชีวิต ร่วมเดินทางและเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ ^^ Facebook Fanpage: Gain The Counselor - เกน : นักจิตวิทยาการปรึกษา www.facebook.com/GainTheCounselor

Comments