ฉันกลับมาแล้ว
...ฉันกลับมาแล้ว
ฉันกลับมาแล้วนะ
ฉันขอโทษนะที่ฉันต้องคิดถึงเธอในเวลาเสียใจ
ฉันขอโทษนะที่ฉันคิดถึงเธอตอนที่เศร้า
ฉันขอโทษนะที่ฉันคิดถึงเธอตอนเวลาเหงา
แต่เธอคือความหวังสุดท้ายที่ฉันจะได้ระบายทุกอย่างออกไปโดยที่เขาไม่รู้ โดยที่เขาไม่เห็น
พอกลับมารอบนี้ฉันรู้สึกเขินๆ อายๆ แต่สุดท้ายแล้ว ก็ขอฝากตัวด้วยนะครับ storylog :)

SHARE

Comments