สิ่งแวดล้อมดีอยู่ที่เราสร้าง
ทุกคนต้องการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี
คำถามก็คือใครคือผู้รับผิดชอบการสร้างสิ่งแวดล้อมเหล่านี้

ในมุมมองทางจิตวิญญาณบอกเราว่า “เราเป็นเช่นไร สิ่งแวดล้อมก็เป็นเช่นนั้น”
เราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและไม่ดีให้กับตัวเราเอง ถ้าเราสร้างความคิดที่ดี

บรรยากาศก็จะเต็มไปด้วยความสงบ ถ้าเราสร้างความคิดที่เป็นลบ บรรยากาศก็จะหนักหน่วง
เป็นตัวเราเองที่ได้รับผลของสิ่งที่เราสร้างขึ้นก่อนโดยที่บางครั้งเราก็รู้ตัวและบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัว

การรู้ตัวหมายถึงเรารู้ว่าเรากำลังคิดอะไร กำลังทำอะไร
การไม่รู้ตัว หมายถึง เราไม่รู้ว่าเรากำลังตกภายใต้อิทธิพล ไม่ว่าจะเป็นผู้คน หรือสถานการณ์
นั่นหมายถึง เราไม่มีอำนาจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
เช่น เราอาจจะโกรธ หงุดหงิด อารมณ์เสีย ฯลฯ แทนที่เราจะให้อภัย ให้ความรัก มีความเยือกเย็น ฯลฯ
บรรยากาศอะไรที่เราได้สร้างขึ้น
มันคือความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในโลกนี้
เพราะเราแต่ละคนต่างมีส่วนสร้างบรรยากาศที่ดีและไม่ดีให้กับโลก

เป็นสิ่งที่ถูกต้องว่าเราไม่อาจเลือกสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ได้ แต่เราสร้างสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ได้
สร้างความปลอดภัยได้ สร้างสุขภาวะในที่ที่ไร้สุขภาวะได้
และนี่คือสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ เรามีอำนาจอยู่ในมือ ซึ่งเริ่มจากการมีความคิดที่ถูกต้อง
ช่วยกันคิดดี อารมณ์ก็จะดี แล้วบรรยากาศที่อยู่ร่วมกันก็จะดีโดยอัตโนมัติ

สำหรับสถานการณ์โควิด-19
ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เราจะช่วยกันสร้างความรู้สึกที่ปลอดภัย
ไม่สร้างความตื่นตระหนก ความวิตกกังวลให้กับใคร
ให้ความใส่ใจและระมัดระวัง เอาใจใส่กันและกัน
อย่าได้กันใครออกไปจากใจ เพราะนั่นคือการสร้างภัยให้กับตนเอง
สถานการณ์จะไม่เลวร้ายมากขึ้น ถ้าใจเรานิ่งและสงบ
ความสงบคือธรรมชาติของเราทุกคน ดังนั้น ไม่ยากเลยที่เราจะทำให้มันเกิดขึ้น
เมื่อมีความสงบในใจ เราก็จะพบวิธีการแก้ไข และสถานการณ์ก็จะคลี่คลาย
สิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะกลับมาอีกครั้ง
SHARE
Written in this book
Knowledge
Writer
InnerMiles
เรียนรู้และแบ่งปัน
มีทุกสิ่งให้เราเรียนรู้และเติบโต

Comments