ออกแบบโลโก้เพื่อสร้างแบรนด์ยุค Digital ต้องเน้นการมีส่วนร่วมในแบรนด์
การสร้างแบรนด์ปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนจากแต่ก่อนไปอย่างมาก ในยุคก่อนนั้นจะเป็นการสร้างการรับรู้จดจำในแบรนด์ ได้ไม่ยากเพียงสร้างเรื่องราว เล่าเรื่องผ่านสื่อโฆษณาทั้งทีวี ภาพ และนิตยสารต่างๆ ให้เห็นโลโก้บ่อยๆ บ้าง บอกเล่าเรื่องราวซ้ำๆ ให้เกิดการรับรู้ในแบรนด์ไปในทิศทางที่เรากำหนด แต่จากปัจจุบันก้าวหน้าไปกว่าสมัยก่อนเป็นอย่างมาก เพราะเราจะเห็นแบรนด์ใหญ่ทั้งหมด มุ่งเข้าสู่การสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม ผ่านโลกออนไลน์ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในแบรนด์ได้ทันที

จึงขอหยิบยกการมีส่วนร่วมของกลุ่มลูกค้าที่สามารถอธิบายให้นักการตลาดได้มีความเข้าใจใน การสร้างแบรนด์กับโลกปัจจุบัน ที่แบรนด์ใหญ่เค้ากำลังทำกันอยู่ในตอนนี้จากหนังสือ
"จาการตลาด 3.0 สู่การสร้างแบรนด์ 4.0"
การมีส่วนร่วมในระดับของการร่วมกันสร้าง
การสร้างและเชื่อมโยงคุณค่าจนนำไปสู่การส่งมอบสินค้า และบริการ ซึ่งเป็นผลิตผลจากคุณค่าเฉพาะของแบรนด์ให้กับผู้บริโภค เป็นกระบวนการหลักในการสร้างความสำเร็จ ให้กับแบรนด์ในยุค การสร้างแบรนด์ 4.0 แต่เมื่อพิจารณาถึงความคาดหวังและภาะรับผิชอบที่สูงขึ้นของแบรนด์ในสภาวะที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ่นแรง ทำให้แบรนด์ต้องออกแบบกลลยุทธ์ในรูปแบบที่เอื้อให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น ไม่เฉพาะในระดับของคุณค่าร่วม แต่ผู้บริโภคสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้เกิดเป้นผลลัพธ์ หรือคุณค่าเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง

เมื่อแบรนด์นำความสัมพันธ์มาสู่จุดนี้ได้ แบรนด์จะเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากผู้เติมเต็มความต้องการให้ผู้บริโภค ไปสู่การเปิดและสร้างพื้นที่ในลักษณะที่เป็นแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้บริกาคเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด จนกลายเป็นปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคมีต่อผู้บริโภค โดยมีแบรนด์เทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและต่อยอด ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณค่าเฉพาะที่แบรนด์มีต่อผู้บริโภค

จากส่วนหนึ่งของหนังสื่อ "จาการตลาด 3.0 สู่การสร้างแบรนด์ 4.0" ทำให้เราเห็นว่า การมีส่วนร่วมในแบรนด์นั้น เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากแต่ก่อน ที่จะเน้นสร้างเพียงการรับรู้ในแบรนด์เพียงอย่างเดียว

อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือ
จาการตลาด 3.0 สู่การสร้างแบรนด์ 4.0"

อ้างอิงเว็บไซต์

https://www.youtube.com/watch?v=HxiU0FDt_bQ
.
https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
.
https://www.tcdcconnect.com/bigbang/project/detail/5c19f86293c5e74a1b21cf1c
SHARE
Written in this book
โลโก้
เรื่องราวเกี่ยวกับงานออกแบบโลโก้
Writer
websitebigbang
Web Design
ผลงานการออกแบบโลโก้ และรับทําเว็บไซต์ รวมถึงเทคนิคการทําโฆษณา Google ที่ได้ผล https://www.bigbang.co.th/Web-Design

Comments