ความงาม
       ความงามนั้น โดยทั่วไปแล้ว แบ่งออกได้สองทาง คือความงามที่เกิดจากการตีความ และความงามที่เป็นจริง ความงามที่เกิดจากการตีความนั้นต้องเป็นที่รับรู้ก่อน คือ เมื่อมีผู้รับรู้เมื่อนั้นจะบอกได้ว่างามหรือไม่งาม คือ เกิดอัตวิสัยขึ้นต่อสิ่งๆนั้น ส่วนความงามมีอยู่จริงคือ มันเป็นอยู่อย่างนั้นแม้นไม่มีผู้ใดมาพบเห็นมันก็งามอยู่อย่างนั้น
       คลิปนี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นได้ว่า มันอาจจะงามเพราะเราไปเห็นเข้า โดยเห็นคลิปนี้เลยรู้สึกว่างาม แต่เรื่องราวนี้ก็มีอยู่จริงเมื่อปี พ.ศ. 2509 ดังนั้นความงามมันก็คงมีอยู่อย่างนั้นเมื่อย้อนไปเกือบ 60 ปีก่อน แต่ถ้าเราไม่ได้เห็น (ไม่ได้เห็นคลิปนี้) เราก็จะไม่รู้สึกถึงความงามนั้น แต่ความงามที่ว่านั้นก็ยังคงมีอยู่ เพียงแต่เราไม่เห็น
      นั้นก็อาจจะมั่นหมายได้ว่า สิ่งที่เราไม่เห็นอาจจะมีอยู่จริงโดยเราไม่สามารถสัมผัสได้ทางประสาทสัมผัส ยกตัวอย่างเช่น ความงามที่ได้กล่าวมา คือ งานสงกรานต์เมื่อปี 2509 นั้นมันงามของมันอยู่อย่างนั้น ………….. เอ้ หรือ “ผี” จะมีจริง
.
สงกรานต์เชียงใหม่ปี 2509 : https://www.facebook.com/Oldsiam/videos/713529792338719/ 
SHARE

Comments