บันทึกการวิ่ง(3.1)
ปัจจัยการซ้อมวิ่งที่สำคัญ

1.Heart rate Zone : เราต้องอยู่ในโซนหัวใจตามการฝึกนั้นๆ
2.กล้ามเนื้อ : การพัฒนากล้ามเนื้อนอกจากจะช่วยป้องกันอาการบาดเจ็บแล้ว ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้น วิ่งได้เร็วขึ้น และวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.โภชนาการ : ควรมีการวางแผนการรับประทานอาหารเป็นขั้นตอน ช่วงก่อน-ระหว่าง-และหลังการวิ่ง
4.จิตใจ : นอกจากสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วสภาพจิตใจก็เช่นเดียวกัน

*บันทึกไว้อ่าน :  "พลอย ภูมิ คู่รักอัลตร้า ฉบับเต็ม" -runner's journey
SHARE
Written in this book
วิ่งทำไม?
บันทึกการวิ่งของฉัน

Comments