ห้ามดื่มเกินวันละสองขวดโปรดอ่านคำเตือนบนฉลาก
        ผมเชื่อว่าทุกคนต้องได้ยินคำว่า "ในวิกฤตินั้นย่อมมีโอกาส" แต่ก็มักมองไม่ค่อยเห็น หรือกว่าจะรู้นั้นก็ผ่านไปแล้ว .... ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกอย่างนั้น ณ ตอนนี้นั้นรู้สึกว่าตัวเองเพิ่งจะรู้ว่าในวิกฤตินั้นมีโอกาสก็คราวนี้ จริงๆ ก็ไม่แน่ชัดว่ามันเป็นโอกาสหรือไม่ ผมได้ลงทุนในตลาดหุ้นมาร่วมสิบปี จะว่าน้อยก็ไม่น้อยจะว่ามากก็ไม่มาก แต่ ณ ตอนนี้นั้นผมเห็นว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถค้นหาหุ้นที่ถูกลงแต่ก่อนได้มาก แม้นดัชนีจะไม่ได้ลงมากนัก คือไม่ถึง 20% แต่หุ้นบางตัวนั้นลงมา 50% หรือบางตัวเกิน 50% ด้วยซ้ำส่วนลดที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงว่าหุ้นถูก การที่หุ้นตัวหนึ่ง ณ ตอนนี้มีราคากึ่งหนึ่งของราคาสูงสุดนั้น หรือพูดง่ายๆ คือมีส่วนลด 50% นั้น ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นหุ้นถูกแต่อย่างใด 

      คำว่าหุ้นถูกนั้นแต่ละคนให้นิยามไม่เหมือนกัน หรือให้ราคาไม่เท่ากันด้วย บางคนบอกว่าแอปเปิลนี้ลูกละสิบบาทแพงเกินไป บางคนบอกว่าราคานี้ถูกมากสำหรับแอปเปิลผลนี้ ทั้งนี้ก็แล้วแต่ผู้จะซื้อเป็นผู้ประเมิน แต่หุ้นนั้นคนส่วนใหญ่คิดว่าหุ้นถูกนั้นๆ อย่างชาวบ้านเลยเขาก็จะกล่าวกันว่า คือ มี PE (ราคาหารด้วยกำไรต่อหุ้น) ที่ต่ำ เขาให้ความหมายว่า ราคาที่ซื้อนี้เป็นกี่เท่าของกำไรต่อหุ้นนั่นเอง บางคนก็บอกว่า 10 เท่า บางคนก็คิดว่า 12 เท่า บางคนก็บอกว่า 15 เท่าเป็นราคาที่ถูก ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าหุ้นแต่ละตัวหากมี PE ดังกล่าวถือว่าถูกแล้วก็ไม่เชิง เพราะนอกจากจะดู PE แล้วยังดูว่าหุ้นตัวนั้นยังมีความสามารถค้าขายอยู่หรือไม่ พูดง่ายๆ คือ ยังทำมาหากินได้ต่อไปและยอดขายยังเติบโตหรือไม่ประมาณนี้ ปัจจุบัน PE ตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ 15 เท่า (2 มี.ค. 63) ระดับนี้ก็ไม่ได้ถือว่าแพง และก็ไม่ได้ถือว่าถูก เพราะส่วนใหญ่ PE ตลาดหุ้นไทยซื้อขายกันประมาณ 12 - 15 เท่านี้แหละสินแร่นั้นอยู่ในดิน          หุ้นก็เหมือนกับสินแร่ หากค้นหาอาจจะเจอหุ้นที่มีราคาต่ำลงมามากกว่าตลาด และมี PE ต่ำกว่าตลาดมาก หากเราค้นพบก็คงเป็นที่น่าพึงพอใจเมื่อสามารถนำสินแร่นั้นออกไปขายยังตลาดให้ได้ผลตอบแทนที่ดีในเวลาต่อมา แต่สิ่งที่ควรระวังคือสินแร่ที่เราได้นั้น จะเป็นของจริงหรือไม่อย่างไรนั้น จำต้องพิเคาะห์ให้หนัก .... เมื่อพิเคราะห์หนักแล้วใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไป .... การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนลงทุน จึงเป็นประโยคที่เราได้ยินบ่อยๆ ครั้งในโลกของการลงทุน ไม่แพ้คำว่า "ห้ามดื่มเกินวันละสองขวดโปรดอ่านคำเตือนบนฉลาก"

สวัสดี
ว่าง ไม่ใช่ ไม่มี
2 มี.ค. 63
SHARE

Comments