จากลา
ต่างคนก็ต่างจากไปและไม่มีทางย้อนกลับมา
สุดท้ายวันนั้นก็มาถึง

วันที่การเดินทาง

ของเราสองคนได้สิ้นสุดลง

วันที่เราต้องแยกทางกัน

มันคงเป็นวันที่แสนเจ็บปวดที่สุดในชีวิตความทรงจำอันแสนมีค่า

ได้แค่นั่งคิดถึงและต้องก้าวเดินต่อไป

ทำได้แค่เฝ้ามองรูปภาพแห่งทรงจำเหล่านั้น

ให้มันอยู่ในความทรงจำของเราสองคน

ตลอดกาล


: )
SHARE
Writer
MSH
Lover
-

Comments

Youngersis
9 months ago
แส้วมากเลยค่ะ

Reply