น้ำหนักของความฝัน
Sometimes unfulfilled dream piled up and crush our legs while we're trying to stand up and walk.
น้ำหนักของความฝันที่ยังไม่เป็นจริงบางครั้งก็หนักจนทำให้เราไม่มีแรงเดิน

หลายสิ่งที่จินตนาการไว้ให้กับชีวิต แม้ไม่เป็นความจริง 
แต่มันยังคงเบิกบานในห้วงความคิดและเจิดจ้าอยู่อย่างนั้น
ไม่เคยเหี่ยวเฉา ไม่ทอนแสง คงอยู่แม้ในวันนี้ที่ไม่อยากให้มันคงอยู่
ราวกับโลกคู่ขนานที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าทุกวันแต่ไม่อาจมาบรรจบ 
ทำได้แต่เพียงแอบมองให้ใจที่มันสลัวๆ กลับมาสว่างเพราะได้อาบแสงอุ่น
ของเศษเสี้ยวความหวังที่ล่องลอยออกมาจากโลกนั้น

จนบางครั้งก็เผลอคิดว่าปล่อยให้แสงยังแอบส่องในใจไปแบบนี้ก็คงดี
อย่างน้อยก็ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่ไม่ตายไปจากการพบเจอเหมือนโลกที่เป็นจริง

ทำไมตอนนั้นการลืมฝันหนึ่งมันง่ายพอๆกับการเริ่มฝันหนึ่ง
แต่ทำไมตอนนี้การเริ่มฝันใหม่ มันยากพอๆกับการลืมฝันเก่า
ห้วงความคิดที่เกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที เหนี่ยวรั้งเราไว้ได้นานแสนนาน

ความฝันที่ควรจะติดปีกให้วิ่งไปบนฟ้า
ทำได้เพียงแค่สร้างท้องฟ้าในฟากตรงข้ามของความจริงSHARE
Writer
bangpleeboy
a friendly stranger
เขียนถึงทุกเรื่องที่สนใจและน่าจดจำ เพราะบางทีคนเราก็ลืมไปว่าเคยรักในอะไรซักอย่าง

Comments