การคิด ที่เป็นบ่อเกิดแห่ง ปัญญา
     ความคิดคือดาบสองคมที่พร้อมจะฟาดฟันฝ่าฝูงปลาแห่งความกลัวที่แหวกว่าเข้ามาพร้อมกับคลื่นยักษ์ที่จะคอยยับยั้งเราให้จมจ่อมอยู่กับความทุกข์ หากแต่อีกด้านหนึ่งยังคงไว้ซึ่งความขลาดเขลาของวังวนแห่งความปรารถนาที่ไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่ใจยังคงหมุนวนดั่งเช่นพายุซัด ก็มิอาจจบกระบวนการได้ ถ้าหมุนซ้ายที่ยิ่งหมุนก็ยิ่งชั่ว ใจรู้แล้วทุกคนย่อมรู้และแยกแยะได้ อยากดีจึงวนขวา อยากชั่วก็วนซ้ายอีกได้ ไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่ง มนุษย์เลือกใช้ความคิดได้อย่างเสรี ผลของมันขึ้นอยู่กับเราเอง 

     ถ้าคนเราจะคิดก็คิดได้ แบบไหนก็แล้วแต่เลย 
SHARE

Comments