ความสุดโต่ง...ที่ยังจำเป็น
ถ้าเธออยากมี passion เธอต้องสุดโต่ง เพราะทั้งสองสิ่งต่างคู่ขนานกัน        ความสุดโต่ง คือ สภาวะที่เกินขีดจำกัดที่มนุษย์หรือปุถุชนธรรมดาพึงจะมี เลยเถิดจากความพอดีที่สังคมขีดกำหนด เเต่ไม่ได้หมายความว่านั่นไม่ดี เพราะความสุดโต่งคือการเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานทางสังคมนั่นเอง ศิลปินนามอุโฆษอย่าง ฟินเซนต์ ฟาน ก็อก ไม่สามารถรังสรรค์ The Starry Night อันลือลั่นได้ด้วยความอับเฉาหรือซังกะตาย หรือสตีเฟน ฮอว์คิง ก็ไม่สามารถพิสูจน์การมีอยู่ของจักรวาลได้หากไร้ซึ่งความมุ่งมั่น แรงบันดาลใจ เเละความกล้าที่จะท้าทายสิ่งเดิมๆ 

       ความสุดโต่งในมุมมองของฉันคือความคิดสร้างสรรค์ หรือญาณทัศนะที่หลุดเหนือไปจากความเชื่อ ขนบ หรือมาตรฐานความนิยมที่สังคมกำหนด โดยตั้งคำถามต่อมาตรฐานดังกล่าวอย่างมีศิลปะ สร้างความหมายใหม่ เเละเปิดพื้นที่เเห่งอิสระทางความคิด

SHARE
Writer
HuNai
writer
INTJ 5w4 writer / iconoclast / reformer

Comments