โลกอีกใบ 01

    ความสัมพันธ์ออนไลน์ชวนให้คิดถึงคนแปลกหน้า คนที่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าโลกของเขาเป็นอย่างไรในชีวิตจริงสิ่งสำคัญในบทสนทนาระหว่างเรานั้นจึงไม่ได้อยู่ที่ว่า ในชีวตจริงเราต่างเป็นช่วงใด แต่คือการที่เวลาที่เราได้สนทนากันผ่านทางข้อความ โลกอีกใบได้สร้างขึ้นมา.... เป็นโลกที่มีเพียงเรา
บางทีเสน่ห์ของมันอาจจะอยู่ตรงนั้น  ตรงที่เรารู้จักกันเท่าท่อยากให้อีกคนรู้จัก ไม่มีคำเรียกร้องมากไปกว่านั้น สายใยหลวมๆ ผูกพันโดยยังเหลือช่องว่าง

หลายๆเรื่องที่เคยเป็นเรื่องใหญ่ 
วันนี้กลายเป็นเรื่องเล็กไม่เอามาใส่ใจ
หลายๆคนที่ฉันได้พบ ได้รู้จัก ได้รัก
หลายคนที่ผ่านเข้ามาแล้วห่างหายกันไป


//22.02.2020//

SHARE

Comments