ช่างเข้ากันดี
แสงแดดยามบ่ายส่องกระทบ
กระทบถ้วยชาที่ฉันถือออกมา
ฉันดื่มด่ำไอร้อนและน้ำชาอุ่นๆ
ช่างเข้ากันดี

เสียงเพลงบางเบาที่ฉันฟัง
เคล้ากับเสียงรถและผู้คนรอบข้าง
ฉันดื่มด่ำไอร้อนและน้ำชาอุ่นๆ
ช่างเข้ากันดี

สายตาลอบมองสิ่งที่เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหวไปตามจังหวะ
จังหวะของเสียงเพลงและช่วงชีวิต
ช่างเข้ากันดี

เวลาหมุนผ่าน
วินาทีที่ผ่านมากลายเป็นอดีต
ทุกสิ่งล้วนเคลื่อนไหวไปตามจังหวะ
ช่างเข้ากันดี

โลกที่เราอาศัยอยู่
หมุนรอบตัวเอง
อย่างที่เราเรารู้กัน
ช่างเข้ากันดี

เงาของถ้วยชาเคลื่อนไหว
ไหวไปตามการหมุน
การหมุนของโลก หาใช่ดวงอาทิตย์ไม่
ช่างเข้ากันดี

ฉันตระหนัก
ชีวิตนั้นต้องเคลื่อนไหว
ไหวไปข้างหน้า ดั่งเวลา
ช่างเข้ากันดี

ใช่ มันช่างเข้ากันดี
สิ่งที่มีอยู่ที่กำลังหมุนไป
หมุนไปตามจังหวะ
ช่างเข้ากันดี

ขอบคุณตัวเองที่เขียน
ขอบคุณคนที่อ่าน
ขอบคุณความรัก
ช่างเข้ากันดี
SHARE
Writer
Joule_Kasima
writer
Happiness is the key for everything

Comments