การไม่เป็นหนี้และสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นลาภอันประเสริฐ
การที่คนเราไม่เป็นหนี้สินและสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา หลายคนอาจจะมีฐานะปานกลางหรือพอมีพอกิน ยังดีกว่าบางคนที่ร่ำรวยแต่สุขภาพไม่ดี เพราะเงินที่เราหามาได้คงต้องเอามารักษาตัวเอง สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลย การที่เราจะมีสุขภาพดีหรือไม่ดี จะเป็นหนี้หรือไม่เป็นหนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเราทั้งนั้นที่เป็นคนกำหนด อาทิ เราอยากมีสุขภาพแข็งแรงต้องหมั่นออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการ หรือ เราไม่อยากเป็นหนี้เราก็ต้องรู้จักประมาณตัวเอง ไม่ใช่ตามคนอื่นอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่น ถ้าเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ตามใคร เราก็จะมีอยู่มีกินไม่เดือดร้อน เพราะการมีปัญหาหนี้สินและการเงินหรือแม้กระทั่งสุขภาพต่างๆ ถ้ามันไม่ดีแล้ว เราจะกลายเป็นคนเครียดเกิดโรคซึมเศร้าและสุดท้ายอาจทำสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันได้ เช่น การฆ่าตัวตาย เป็นต้น การที่เป็นคนพอดีไม่ใช้เงินเกินตัว ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอทำให้เราไม่ทุกข์ใจ การที่เรามีใจที่ไม่ทุกข์ใจมันส่งผลโดยตรงต่อร่างกายของเราโดยตรงเลย สิ่งต่างเหมือนหลักของแรงดึงดูด เราคิดแบบไหนมักเป็นแบบนั้นเสมอ คิดบวกย่อมส่งผลดีต่อจิตใจและร่างกาย แค่พอใจและพอเพียง ทำตามกฏของธรรมชาติ แค่นี้ก็จะทำให้เรามีความสุขตลอดไป ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็สามารถรอดพ้นได้

SHARE
Writer
BAIpai1988
write
มิตรภาพและรอยยิ้ม

Comments