100 %
ถ้าคุณได้ยินคำว่า 100% คุณจะนึกถึงอะไร ลองคิดตามดูนะ แน่นอนคนส่วนใหญ่จะนึกถึง สิ่งที่สมบูรณ์แบบ ไร้ที่ติ ความสมมาตรของวัตถุ หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นแน่ๆไม่เปลี่ยนแปลงจากที่คิด ทั้งหมดที่พูดมาก็จริง แต่...มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่ในจินตนาการใช่แล้ว ทุกอย่างรอบตัวเราไม่มีอะไรที่ 100% ตามที่เราคิด ถ้าผมหยิบแท่งไม้หน้าสามมาหนึ่งแท่งวัดขนาดเรียบร้อยโดยใช้เครื่องมือการวัดขนาดที่แม่นยำและเที่ยงตรงที่สุดในโลก สรุปว่าไม้หน้าสามนี้ กว้าง 15 นิ้ว หนา 3 นิ้ว ยาว 1 เมตร คุณคิดว่ามันจะมีขนาดจริงๆตามที่วัดได้ไหม 

คำตอบคือ ไม่ เพราะจริงๆแล้ว ต่อให้คุณคิดว่า มันยาว 1 เมตรจริงๆ เราก็ได้แค่ประมาณมันว่ามันยาวประมาณ 1 เมตร อาจจะ 1 เมตร กับอีก 0.00005 มิลลิเมตร ( 10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร) หรือ 99 เซนติเมตร ( 100 เซนติเมตร = 1 เมตร )กับอีก 0.9998888 มิลลิเมตร ความจริงคือเราได้แต่ประมาณค่าของมัน เพราะเราไม่สามารถหาความจริงที่ละเอียดซับซ้อนขนาดนั้นได้ ต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่วัดความยาวได้ถึง ทศนิยมตำแหน่งที่ 200 แต่มันก็จะมีความยาวจากทศนิยมที่ตำแหน่งที่ 201 อยู่ดี 

อีกตัวอย่างหนึ่ง ถ้าผมเอาค้อน ตีไปที่แผ่นเหล็กให้้เกิดการยุบตัว (เหล็กได้รับความเค้นและเกิดความเครียด) ก็จะมีคำโต้แย้งออกมาว่า " เอ้าเหล็กก็โดนตีแน่นอน 100% สิ " ใช่แล้วเหล็กโดนตี แต่ถ้ามองทั้งระบบ มีโอกาสที่คนตีจะตีพลาดมั้ย หรือถ้าจับใส่แท่นตีจริงๆ แล้วการยุบตัวของเหล็กจะเป็นการยุบที่องศา หรือขนาดของรอยยุบ หรือแม้แต่การเรียงตัวของอะตอม ตรงตามที่คำนวณไว้เป๊ะๆไหม มันก็ยังมีหลายปัจจัยที่ตอกย้ำเราว่าจริงๆแล้วไม่มีสิ่งไหนที่ 100%
มนุษย์ ความรู้สึกมองกลับมาที่ตัวเรา มนุษย์ไม่มีคนไหนดี 100% หรือ เลว 100% มนุษย์ไม่ได้เต็ม 100% แต่ด้วยมนุษย์ต้องอยู่กันเป็นสังคม การอยู่ร่วมกันของสังคมมนุษย์จะช่วยเต็มเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของมนุษย์ได้ ไม่ว่าจะเป็น ความสุข สิ่งที่ขาดหายไป รวมถึงความคิดที่ไม่ดีด้วย เลยเป็นที่มาของคำว่า อยู่สังคมหรือเติบโตมาจากที่ไหน เราก็จะเป็นคนแบบนั้น สังคมจะเป็นตัวหล่อหลอมลักษณะนิสัย ความคิด ตรรกะของคนๆนั้น แต่มันจะหล่อหลอมหรือเติมเต็มได้ 100% ไหม คำตอบก็คือไม่อีกเช่นเดียวกัน ทำไมบางครั้ง บางคนมีการเติบโตมาในสังคมที่ดีแต่เป็นคนเลวได้ บางคนเป็นคนที่ดีแต่เติบโตมาในสังคมที่ค่อนข้างแย่ จะเห็นได้ว่า มนุษย์เติมเต็มให้กันได้แต่ไม่ถึง 100% แต่การเติบเต็มสิ่งที่ดีก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำของมนุษย์อยู่ 
สิ่งที่ซับซ้อน แน่นอนนมุษย์ไม่สามารถที่จะเต็มได้ 100% ฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างก็ไม่ 100% ตามไปด้วย ไม่มีเครื่องจักรไหนในโลกที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีขวดน้ำไหนที่สมบูรณ์ 100% ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างอะตอม หรือ ปริมาณน้ำที่อยู่ในขวดที่ผู้ผลิตต้องการให้มันอยู่ ผมจึงสรุปได้สั้นๆว่า 
สิ่งที่ซับซ้อนไม่สามารถสร้างสิ่งที่ซับซ้อนกว่าตัวมันเองได้ในทางกลับกัน สิ่งที่ซับซ้อนสามารถสร้างสิ่งที่ซับซ้อนน้อยกว่าตัวมันเองได้ ยกตัวอย่าง โทรศัพท์สมารท์โฟนเป็นโทรศัพท์ที่ทำอะไรได้มากกว่าโทรเข้าโทรออก โหลดแอพ ดูแผนที่ เล่นอินเตอร์เน็ต ฯลฯ โทรศัพท์สมาร์ทโฟนถือเป็นสิ่งที่ซับซ้อน แต่ไม่ซับซ้อนไปกว่ามนุษย์ เพราะต่อให้มันซับซ้อนมันก็ยังมีมนุษย์อย่างน้อย 1 คนที่เข้าใจหลักการทำงานของมันทะลุปรุโปร่ง เข้าใจว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ ทำไมมันถึงไม่เป็นแบบนั้น มันทำงานยังไง 
ถ้าผมยกตัวอย่างรถยนต์กับมนุษย์ คุณคิดว่ามนุษย์สร้างรถยนต์หรือรถยนต์สร้างมนุษย์ ร้อยทั้งร้อยยังไงก็มนุษย์สร้างรถยนต์ เพราะรถยนต์ไม่ซับซ้อนกว่ามนุษย์ รถยนต์มีแบตมีน้ำมันมีคนขับม่ีปัจจัยครบก็วิ่งได้ มนุษย์มีอาหาร มีอากาศ มีปัจจัยครบ บางครั้งทำงานไม่ได้ อาจจะป่วย เบื่อ ขี้เกียจ ไม่มีอารมณ์ เซง เหนื่อย ทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ซับซ้อนกว่ารถยนต์ ซับซ้อนกว่าทุกสิ่งที่มนุษย์สร้าง 
SHARE
Written in this book
100 % Or not ?
นึกคิดและลองคิดตาม
Writer
Kun_Toey
ขุนเตยมาแล้วจ้า
กด follow ให้ขุนเตยจะได้ไม่พลาดเรื่องดีๆ ที่ขุนเตยมาแบ่งปัน พร้อมกับสิ่งที่ขุนเตยชอบคิดชอบฝันอยู่เป็นประจำ

Comments