อยู่ให้รัก จากให้คิดถึึง
วันเวลาทำให้เราได้พบและจากกัน 
    ความสัมพันธ์ที่ผูกไมตรีต่อกันนั้นไม่เคยจางหาย เปรียบเวลาเป็นเหมือนสัญญาลักษณ์ที่ใช้พิสูจน์ ความสบายใจเวลาได้อยู่ร่วมกัน ความรักและซื่อสัตย์ มากเกินกว่าจะสรรหาคำมาบรรยาย
    การกลับมาพบกัน ทำให้ฉันย้อนมองกลับไปเห็นวันวานที่อบอุ่น ชวนให้คิดถึงใครบางคนที่ไม่ได้บอกลาโลกใบนี้และพ้องเพื่อน
    การจากลากัน ทำให้ฉันรู้สึกถึงความคิดถึงมีค่ากว่านิยามที่บัญญัติขึ้น

        '' มิตรภาพ ''   ความหมายในพจนานุกรมไม่ได้ให้รายละเอียดที่ลึกซึ้งเท่ากับการได้เรียนรู้จากประสบการณฺ์ที่ฉันได้รับ 
SHARE

Comments