ลองศรีราชา

9:33 PM
      ตัวฉันยืนคนเดียว ทามกลางความเปรียวเหงา
ขอบฟ้าที่ไม่ว่างเปล่า รอบตัวยังมีแสงดาว ทะเลคลื่นซัดฟากฟัง เวลาค่อยๆผ่านหมุน
       ถ้าหากวันนี้มีคุณก็คงมีใครที่เข้าใจอารมณ์ที่เหงาคงหมดไป 
      :  อารมณ์ที่เหงาคงหมดไป 
      ลมที่พัดโชยผ่าน เวลาค่อยๆผ่านหมุน
    หาดทรายทะเลคลื่นลม ก็มีให้ชมอยู่ทุกวัน 
       ค่อยๆเดินแบบมีเสียงเพลง ที่กล่อมบรรเลงไปกับความเหงา
       ถ้าหากวันนั้นมีเรา ก็คงมีใครที่เข้าใจ 
         อารมณ์ที่เหงาคงหมดไป
         อารมณ์ที่เหงาคงหมดไปเมื่อรักกวนใจเมื่อไร กะจิตกะใจวนเวียนแต่เธอ
      สื่อสารกลางใจรายเรียงอยากไปยืนเคียงคอกับเธอ
    และเกิดมีพลังอยู่ในนั้น ระเบิดออกไปที่ใจฉัน
        ข้ามผ่านความจริงสู่ความฝัน
        และเกิดเป็นความรักขึ้นทันควัญ 
        OH Hi Hi Hi Hi speed love 
      Hi speak 
      Hi speed love 
      Hi speed love Hi speed love 
      Hi Hi Hi Hi speed love 
         หากว่าเราลอยลมอยู่ในสุญญากาศ
 เปรียบว่าคือธุลีดิน  
 จะเคลื่อนไหวไปตามแรงลมเป่า
อาจมีขึ้นมีลง เลี้ยวลดตามใจ 
เป็นแค่เพียงธลีดินหากแม้นจะมีใครมาสนใจ
     หากว่าเราลอยลมอยู่ในสุญญากาศเปรียบว่าคือธุลีดินจะเคลื่อนไหวไปตามแรงลมเป่าอาจมีขึ้นมีลงเลี้ยวลด  ตามใจเป็นแค่เพียงธุลีดินหากแม้นจะมีใครมาสนใจยังคงติดตามสายลมไปไม่อาจบังคับหัวใจให้เคลื่อนไหวได้เลย
          โปรดนำฉันดิ่งลงสู่พื้นดินปกคลุมฉันด้วยความเย็นไหลริน
       โอบกอดรัดมัดเกลียวและกลืนกิน เพื่อให้เย็นดั่งใจเธอนั้น  หรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉัน  หรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉันเธอทำให้ฉันได้รู้ว่าอิสรภาพที่แท้จริงคืออะไรสันติภาพที่แท้จริงอยู่ที่ไหนจินตนาการสุดท้ายนั้นมาจากไหนมาจากตัวเราอย่างแท้จริงและแน่นอนหรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉันหรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉัน
      แค่อยากให้ใครใจดีบางคนมาคิดมาคอยบอกทางอาจผิดและเผลออยากลองเป็นใครบางคนที่คอยติดตามหรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉันหรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉันให้ฝุ่นธุลีอย่างเราได้มีปัญญาเป็นคนได้เป็นคนและให้คนดีๆอย่างเธอได้เจอกับความจริงรู้ตัวตนหรือว่าเธอนั้นยังสับสนหรือว่าเธอต้องการหลุดพ้น
        สุดปลายฟ้าแสนไกลที่มีแต่ความมืดมัวส่องสะท้อนร้อนใจที่ทำให้ฉันรู้ตัว
       หรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉันหรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉัน     
        แค่อยากให้ใครใจดีบางคนมาเคียงมาคอยบอกทางอาจผิดและเผลออยากลองเป็นใครบางคนที่คอยติดตาม อาจผิดและเผลออยากลองเป็นใครบางคนที่คอยติดตามหรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉันหรือว่าเธอนั้นรังเกียจฉันโปรดนำฉันดิ่งลงสู่พื้นดินปกคลุมฉันด้วยความเย็นไหลริน
           โอบกอดรัดมัดเกลียวและกลืนกินเพื่อให้เย็นดั่งใจเธอนั้น
      โปรดนำฉันดิ่งลงสู่พื้นดินปกคลุมฉันด้วยความเย็นไหลรินโอบกอดรัดมัดเกลียวและกลืนกินเพื่อให้เย็นดั่งใจเธอนั้น

SHARE

Comments