ร่างปวารณาความรู้สึกผิด #1
“บางทีตัวเองก็เป็นสิ่งที่เอาชนะยากเหมือนกันเนอะ”

:“ขอโทษนะ”

:“เรื่องอะไร”

:“ขอโทษนะ”

:“นิสัยไม่ดีเลยเนอะ”

:“เป็นแบบนี้อีกแล้ว”

:“ทำไมล่ะ”

:“แค่รู้สึกผิด”

:“กับที่ทำอยู่ตอนนี้น่ะหรอ”

:“กับที่ทำต่อคุณ”

:“ทำตัวไม่ดีเลย”

:“ขอโทษนะที่ทำให้รำคาญ”

:“รู้ตัวแล้วหรอ”

:“...”

:“ขอโทษนะ”

“บางที...บางทีนะ แค่บางที...เป็นคนไม่ดีเอาซะเลย”

SHARE
Written in this book
PJAW SHORT MONOLOGUE
บทสนทนาสั้นๆ ที่ไม่ระบุจำนวนของผู้พูดและไม่ระบุว่าใครกำลังพูด แต่งขึ้นจากความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับเนื้อหา
Writer
PJAW
Otherness
หรือ...

Comments