ฝึกตั้งคำถาม....
ฝึกตั้งคำถาม.....
คำถามที่ดี ทำให้เราคิดหาคำตอบที่ดี
นั่นแปลว่าเราจะฉลาดขึ้นทุกครั้ง
ทุกครั้งเวลาเราเลือกหรือไม่เลือก
จะทำอะไร ถามตัวเองทุกครั้ง เมื่ิอ
ทำไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้น คำถามต่อไป
เรื่ิองนี้จะกระทบถึงคนที่อยู่รอบข้างยังไง
หลังจากได้คำตอบ ค่อยทำ หลายต่อหลายครั้ง
เรื่องที่เกิดขึ้นเราขาดสติในขณะที่ทำ แต่เมื่อ
กระทำไปแล้ว ยังขาดสติในการเรียนรู้ในครั้ง
ถัดไป เราก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความไม่สงบ
ฝึกตั้งคำถามเพื่อความสง่างามในชีวิต....miracle aum...
SHARE
Writer
miracleaum
Writer
ขอบคุณที่มีพื้นที่ให้ได้ใช้สื่อสารตัวตนผ่านความชอบของเราท่านใดอยากรู้จักเราผ่านโลกใบเดียวกันเข้ามาอ่านผลงานของเราได้ที่นี่ ขอบคุณที่สุดค่ะ

Comments