ทบทวน


• บางครั้งนั่งเหม่อๆนั่งคิดคนเดียวอยู่คนเดียวนานๆ ก็มีความคิดผุดขึ้นมาถึงอดีตที่เคยผ่านมา สิ่งที่เคยทำ มานั่งคิดทบทวน ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เจอมาสอนอะไรเราได้บ้าง ทั้งเป็นบทเรียนนำไปพัฒนา ไปแก้ไข บางเรื่องแก้ไขได้ แต่บางเรื่องอาจจะสายเกินกว่าจะมาแก้ไขแล้ว ทุกๆอย่างที่ผ่านเข้าไม่ว่าดีหรือร้ายทุกเหตุการณ์จะสอนให้เราโตขึ้น รู้จักโลกให้มากขึ้น รู้จักความผิดพลาด เพื่อทำนำสิ่งที่ผิดพลาดมาแก้ไขให้ไปในทางที่ดีที่สุด...


#Life
SHARE
Writer
ssrpwrn
613130140217
ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้พยายาม

Comments