13.02.2563 : หนึ่งสมอง สองมือ
มนุษย์เราจะยิ่งใหญ่แค่ไหน สุดท้ายแล้วเราทุกคนต่างล้วนมีหนึ่งสมอง และสองมือที่เหมือนกัน

   ชีวิตคนเราจะประสบผลสำเร็จได้หรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะมีศรัทธา ความมุ่งมั่น อันแรงกล้าที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้หรือเปล่า
   ทั้งนี้ใช้จินตนาการเพ้อฝันในทางที่ถูก มองภาพความสำเร็จของตนเองให้ออก 
   ปัจจุบันทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ เรานั้นปฏิบัติเช่นไรย่อมได้กลับมาเช่นนั้นเสมอ จะดีจะเลว สุดท้ายแล้วอยู่ที่ตัวเรา เป็นคนดีของสังคม ให้พ่อแม่ภูมิใจ ไม่เบียดเบียนใคร บนเส้นทางที่เรานั้น....เลือกเอง

SHARE
Writer
JenjilaWilajun
613130140104
What things we can't control? Just accept it and let it go.

Comments