บ่ายสอง
    พาตัวเองออกจากคนรู้จัก มานั่งท่ามกลางบุคคลแปลกหน้า ต่างเพศ ต่างวัย ณ คาเฟ่ประจำในวัยเยาว์ แน่นอนวันนี้เป็นวันที่ทุกคนมีสิ่งต้องทำตามหน้าที่ของตัวเอง แต่เราเลือกที่จะทำตามเสียงของหัวใจของตัวเองในวันนี้ พาตัวเองก้าวขาออกจากห้องเพื่อมาเริ่มต้นวันในช่วงบ่าย
   แน่นอน เรารู้สึกโอเคกับช่วงเวลานี้ ที่เรากำหนดขึ้น บ่อยครังที่เลือกทำตามความสบายใจตัวเอง ถึงคาเฟ่ เราเปิดฟังเพลงที่ชอบ สั่งเมนูโปรด ทำอะไรที่ก่อให้เกิดผลดีกับตัวเอง 
    วันนี้เราไม่มีจุดมุ่งหมายในการบรรยาย เพียงแค่อยากสื่อสารกับตัวเองผ่านตัวอักษร 
หวังว่าหากได้ย้อนกลับมาอ่าน วันนี้เป็นวันหนึ่งที่สบายใจที่จะอยู่กับตัวเอง เดินทางคนเดียว  ความรู้สึกโดยรวม เราไม่ได้เกิดมาอยู่คนเดียวก็จริง แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะเลือกอยู่คนเดียวไม่ได้

ถึงตัวเราในอนาคต 
SHARE

Comments