ความสุขหาได้จากไหน??
ความสุข
ทุกวันนี้เราหาความสุขได้จากที่ไหนบ้าง 
ความสุขหาได้จากการที่เห็นคนรอบข้างมีความสุข เห็นได้จากที่คนรอบข้างยิ้ม
ความสุขหาได้จากการนอนหลับสบาย
ความสุขหาได้จากการกินของอร่อย ๆ 
ความสุขหาได้จากการเจอคนที่รัก
ความสุขหาได้จากการมีสุขภาพดี
ความสุขหาได้จากการมีเงินพอใช้ในแต่ละวัน
ความสุขหาได้จากไปเที่ยว 
ความสุขของคนเราไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนล้วนแล้วที่ต้องการจะหาความสุขให้กับตัวเองทั้งนั่น 
11/02/2563
SHARE
Written in this book
juchaBook
Writer
juchakorn_deer
613130140103
ถ้าไม่สู้ในวันนี้จะไม่รู้จักคำว่าสบายในวันหน้า

Comments