ศุกร์ (สุข)
วันศุกร์ (สุข) ที่ใครๆต่างก็รอคอยมาถึงแล้ว
วันศุกร์ที่ใคร ๆ  ต่างก็รอคอยที่จะได้หยุดพักผ่อน เต็มพลังชีวิตกันต่อ สำหรับฉันเป็นวันศุกร์ที่อยากกลับบ้านเป็นที่สุด ตั้งแต่ปีใหม่ยาวมาถึงวันนี้ฉันยังไม่มีโอกาสได้กลับบ้านเลยสักครั้ง ครบ 1 เดือนแล้วที่ไม่ได้กลับบ้าน คิดถึงสุด ๆ อยากจะหาวันว่าง ๆ สัก 2-3 วันกลับไปเอากำลังใจจากบ้านให้ได้ ต้องได้กลับสักวันแหละในเดือนนี้
#07022020
SHARE
Written in this book
juchaBook
Writer
juchakorn_deer
613130140103
ถ้าไม่สู้ในวันนี้จะไม่รู้จักคำว่าสบายในวันหน้า

Comments