ชีวิตที่มีความสุข อยู่ที่ใจเรา ไม่ใช่อยู่ที่ใคร
เราเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
เราไม่สนว่าใครจะมองเราว่าเป็นคนไม่แยแส
ไม่ยินดียินร้าย อะไรกับใคร
เรารู้ตัวเองว่าเราเป็นคนแบบไหน
เราไม่เคยมีความคิดทำร้ายใคร หรือ เบียดเบียนใคร
ทุกอย่างในชีวิต เราพยายามที่จะมองโลกในแง่บวก
เป็นได้ทั้งผู้ให้น้ำใจ และ ผู้รับน้ำใจได้จากคนอื่น
เราเชื่อว่า ถ้าอยากได้รับสิ่งไหน เราควรเป็นผู้ให้สิ่งนั้นก่อน

เราคิดอยู่เสมอว่า ทุกการกระทำ ของแต่ละคน
ล้วนมีเหตุผลของตัวเอง 
ไม่มีใครในโลกหรอก ที่ดี ไปซะทั้งหมด ที่ร้ายไปซะทุกสิ่ง
คนเราล้วนมีทั้งด้านดีและด้านเสียอยู่ในตัวเอง
ฉะนั้น เราสามารถเลือกได้ ว่าเราจะรับด้านดีของแต่ละคน ก็เท่านั้นเอง

และการที่เราใช้ชีวิตแบบนี้ เราถือว่า เราไม่เบียดเบียนใคร
และเราไม่บังคับใจใคร ไม่ว่าคนคนนั้นจะคิดกับเราแบบไหนก็ตามที
จะดีจะร้าย เรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเป็นคนเช่นไร
ไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นตัดสิน

ในชีวิต มักจะคิดอยู่เสมอว่า
เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้
แต่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้

เราอยากมีความสุข เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ไม่จำเป็นต้องไปหาความสุขจากที่ไหน
สุดท้าย ความสุขมันก็อยู่ที่ใจเรานี่เองแหละ

จำได้เสมอ ในวันที่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์ท่านเทศนา เราจำประโยคนี้ได้แม่นยำ
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้ว ... ล้วนดีเสมอฉะนั้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อย่าไปนึกเสียใจ เสียดาย
ควรใช้ชีวิตกับปัจจุบันให้ดีที่สุด ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ขอบคุณคนบนฟ้า
ขอบคุณพ่อที่สร้างลูกมาในวันนี้
คิดถึงพ่อทุกวัน แม้วันนี้จะไม่พ่อแล้วก็ตามSHARE

Comments