เราจะเข้มแข็งขึ้น
เรื่องราวนี้ฉันสามารถผ่านมันมาได้  เรื่องราวนี้ฉันต้องเดินย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขมัน  เรื่องราวนี้ฉันใช้เวลาอยู่กับมันมากเพื่อที่จะจัดการกับเรื่องราวนี้ 


 แต่ถึงอย่างนั้น 
ต่อให้เป็นเรื่องที่มันหนักหนามากขนาดไหน พอมาถึงตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าฉันสามารถผ่านมันมาได้ ทุกครั้งที่เราเจออุปสรรคที่อยู่ตรงหน้า  ให้เราพยายามมองกลับไปในวันที่เราเจออุปสรรคในวันนั้นแต่เราก็ผ่านมันมาได้  อุปสรรคมันย่อมทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเสมอ  ความเจ็บปวดมันย่อมทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเสมอ  ปัญหาทุกอย่างมันจะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นเสมอ 
SHARE
Written in this book
เด็กชายที่โตแล้ว
ทุกคนมีความเป็นเด็กที่อยู่ในตัว เด็กชายผู้ที่กลัวการเติบโต...

Comments