เส้นเขตแดนความรู้สึก
เธอเป็นเส้นบางๆที่ผมข้ามไปไม่ได้สักที

ผมติดอยู่ใต้เส้นคั่นเขตแดนเส้นนี้มานานพอตัว

มีใครต่อใครอยากจะพาผมออกไปแม้แต่ตัวผมเองก็พยายามออกไป ด้วยหลากรู้สึกร้อยรส จนแม้ร่างสัมพันธ์ต่างใดก็พยายามฉุดดึงฉุดลากตัวผมออกไป

แต่สุดท้าย ไม่ว่าจะก่อร่างสัมพันธ์ใดเท่าใด มาเหนี่ยวมาดึงตัวผมไป ผมก็ยังติดอยู่ในเส้นบางๆนั้นอยู่ดี

เส้นมันก็อยู่ของเส้น ไม่ได้ไปไหน ไม่ได้ทำอะไร

เธอก็อยู่ของเธอ ไม่ได้ไปไหน ไม่ได้ทำอะไร

มีแต่ผมที่ยังออกไปไม่ได้สักที แม้จะพยายามออกไปทั้งด้วยตัวผมเองหรือด้วยใครก็ตาม

ผมก็ยังคงก้าวเดินอยู่ภายในพื้นที่ของเส้นแบ่งเขตแดนที่ตนสร้างขึ้นและก้าวออกไปไม่ได้สักที

...ผมยังคงติดอยู่ในความรู้สึกนั้นจะใดๆเท่าใดก็ตาม...
SHARE
Writer
PJAW
Otherness
หรือ...

Comments