พอเพียง
องค์กรที่ใหญ่ ก็ย่อมมีพลังมากกว่ามีกำลังมากกว่า แต่ก็แลกมาด้วยกับความเชื่องช้า และมักจะลืมตน มักสนใจในพิธีรีตองเป็นส่วนมาก ผมมักเปรียบมันเป็นเรือลำใหญ่กำลังขับสูง มักเหมาะกับในทะเลลึก หรือมหาสมุทร เมื่อเรือหาปลาลำใหญ่ลำหนึ่งเริ่มรู้ว่าในน่านน้ำทะเลแห่งนี้นั้นฝูงปลาไม่อุดมอย่างแต่ก่อนหาปลาเท่าไรก็ได้ในสัดส่วนเท่าๆเดิมต่อวัน และเห็นอยู่รำไรว่าริมชายฝั่ง แถบเกาะน้อยใหญ่ ยังมีฝูงปลาอยู่มากดังนั้นหากเราเข้าถึงพื้นที่นั้นได้ก็จะได้ปลาเพิ่มขึ้นในการปลาแต่ละครั้ง แต่ปัญหาคือเรือลำนั้นไม่สามารถเข้าไปใกล้ชายฝั่งหรือริมเกาะต่างๆ ได้ อันเนื่องจากมันเป็นเรือลำใหญ่ ต้องการน้ำลึกดังนั้นมันไม่มีทางที่จะเข้าไปจับแถวนั้นได้ ซึ่งมีทางเลือกอยู่เพียงสองทางคือ ทางหนึ่งนั้นพอเพียงแล้วสำหรับการที่สามารถจับปลาในน้ำลึกได้เพียงเท่านี้ และอีกวิธีหนึ่งหาเรือเล็กมาจับปลา เราจึงมักจะเห็นว่า บริษัทใหญ่ๆ นั้นมักจะตั้งบริษัทลูกขึ้นเพื่อออกไปหาปลาในส่วนที่กล่าวมานั้น เพื่อสร้างการเติบโตต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เป็นการจำเพาะเจาะจงว่าควรจะทำอย่างไร เพียงแต่ว่าหากทานพึงพอใจเพียงเท่านี้ หรือจะให้งามตามสมัยเรียก "พอเพียง" ก็ไม่จำเป็นต้องไปหาปลาเพิ่มเติมแต่อย่างใด แต่ธรรมดาของธุรกิจมักจะต้องเติบโตต่อไปคำว่าพอเพียงเท่านี้ไม่จำเป็นต้องเติบโตจึงไม่มี แต่อาจจะมีพอเพียงในความหมายว่าค่อยๆ เติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
SHARE

Comments