ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว
Crescent Lake        ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือ Crescent Lake มีชื่อภาษจีนว่า เย่ว์หยาเฉวียน ตั้งอยู่ที่ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน มีลักษณะเป็นทะเลสาบรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว ถูกล้อมรอบด้วยเนินทราย อีกหนึ่งความน่าสนใจของสถานที่แห่งนี้ คือ ปรากฎการณ์พิเศษของทิศทางกระแสลม ซึ่งจะไม่พัดลงล่าง กลับพัดขึ้นบนเสมอ ทรายจึงไม่ทับถมแหล่งน้ำ ตามหลักทฤษฎีกลศาสตร์อากาศ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว จึงไม่ถูกกลืนหาย
       หลังจากที่เราได้ทำงานในรายวิชาภาษาจีนที่โรงเรียน เราเลือกศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศจีน ทำให้เรารู้ว่าภายในประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาล มีพื้นที่มากมาย เต็มไปด้วยทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากมาย ทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆ มากมาย เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
       สถานที่ท่องเที่ยวส่วนใญ่ที่ดึงดูดเราเป็นพิเศษ คือ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หนุ่งในนั้น คือ ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว นั่นเอง

       ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว วัดจากทางตะวันออกถึงตะวันตก มีความยาวกว่า 300 เมตร วัดจากเหนือสู่ใต้ มีความกว้าง 50 เมตร ความลึกจากผิวน้ำ 5 เมตร โดยประมาณ ฝั่งใต้ของทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของ วิหารเจ้าแม่ ศาลเจ้าพญามังกร หอน้ำพุหยก รายล้อมด้วยต้นไป๋หยาง กิ่งหลิว และต้นอ้อ ที่พริ้วไหวตามกระแสลม โต้ตอบกับนกป่าที่โฉบไปมา ให้ทัศนียภาพดงามดั่งภาพวาด หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน
       ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว หรือที่เรียกกันว่าทะเลสาบเยวี่ยหยา (月牙泉, Crescent Moon Spring ) และเนินทรายกระซิบ (鸣沙山 , Echoing-Sand Dune) ตั้งอยู่ในเขตตุนหวง เมืองจิ่วเฉวียน มณฑลกานซู ประเทศจีน
       ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวเป็นโอเอซิสที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลทราย โดยความอัศจรรย์ของทะเลสาบนี้คือการที่ รูปร่างของทะเลสาบเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวตามธรรมชาติ ไม่ใช่ฝีมือการจัดการของมนุษย์ และน้ำในทะเลสาบใสอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยขุ่นมัว เพราะพายุทรายหรือฝุ่นทรายใดๆทั้งสิ้น ชนพื้นถิ่นเชื่อว่าน้ำในทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวจะใสเช่นนี้และไม่มีวันแห้งขอดเด็ดขาด
 โดยเนินทรายที่รายล้อมทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวนั้น บ่อยครั้งเมื่อผู้คนสัญจรไปมา มักจะได้ยินเสียงสนทนากระซิบกระซาบอยู่รอบๆ แต่เมื่อมองไปกลับไม่มีใครอยู่ ทำให้เนินทรายนี้ได้ชื่อว่าเนินทรายกระซิบนั่นเอง


      ทั้งนี้ในปัจจุบัน ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าเสียงกระซิบที่มาจากเนินทรายกระซิบนั้น ความจริงคือ เสียงลมที่พัดผ่านทราย บริเวณโดยรอบนั่นเอง ซึ่งด้วยลักษณะพิเศษภูมิประเทศและกระแสลมบริเวณนี้ ทำให้ขณะที่ลมพัดทรายไปมา จะเกิดปรากฎการณ์เสียงดังกล่าวขึ้น
นอกจากนี้ ลักษณะพิเศษของภูมิประเทศและกระแสลมดังกล่าว ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยวใสกระจ่างอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย เพราะกระแสลมได้พัดพาฝุ่นทรายขึ้นไปเหนือทะเลสาบตลอดเวลา ทำให้ไม่มีฝุ่นทรายตกลงมายังทะเลสาบ และกลายเป็นทะเลสาบถูกล้อมรอบด้วยเนินทรายแทน


       เราเชื่อว่าสิ่งที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งที่สวยงามเสมอ และเป็นสิ่งที่เราควรจะรักษาความสวยามนั้นเอาไว้ให้ความสวยงามยังคงอยู่ในเราได้ดู ไดื่นชมไปนานๆ

SHARE
Written in this book
KOOKKAI 
Writer
kook_supat
kookkai
Supatsara Mapitak

Comments