31/01/2020
ลมหนาวกลับมาอีกแล้วนะ
ดูแลตัวเองด้วยนะ
เดือนนี้ยาวนานมากเลยเนาะ มีีแค่่ 31 วันเองแต่ทำไม?? ถึงยาวนานมาก แม้จะเป็นเดือนที่ยาวนานแต่เรื่องราวในเดือนนี้ก็ยังคงมีเรื่องดีๆที่เข้าในชีวิต แต่ก็คงเป็นเรื่องราวที่่เลวร้ายและร้ายแรงกับภัยธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในตอนนี้ หลังหมดเดือนนี้ขอให้ทุกอย่างกลับคืนมาเป็นปกติ ขอให้เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกของเราจงได้พบแต่สิ่งดี ๆ ด้วยเทอญ
ขอให้ทุกคนผ่านพบเรื่องราวร้้้าย ๆ ไปได้
ขอให้วันนี้เป็นวันสุุดท้ายของเดือนที่ดี
ขอให้เดือนต่อไปเป็นรื่องราวดีๆ 
SHARE
Written in this book
juchaBook
Writer
juchakorn_deer
613130140103
ถ้าไม่สู้ในวันนี้จะไม่รู้จักคำว่าสบายในวันหน้า

Comments