เวลา
คนเรามักจะคิดว่ามีเวลาอีกเยอะในชีวิตจนปล่อยเวลาให้ผ่านไป แต่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีเวลาอีกนานแค่ไหน...

เรารู้จักคนๆหนึ่งที่เคยมาซื้อของที่ร้านทุกวัน จนมีอยู่วันหนึ่งเราไปเจอเขาตอนนี้เดินไม่ได้แล้วในเวลาไม่กี่เดือน จนเราได้กลับมาคิดและรู้ว่าชีวิตที่แน่นอนก็คือความไม่แน่นอน เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอีกไม่กี่นาที กี่วัน กี่เดือน กี่ปีจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพราะอย่างนี้เราถึงไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่่านไปโดยที่เรายังไม่ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทํา แล้วพอถึงเวลาที่มันสายไปเราก็จะมาพูดกันว่า "ถ้าย้อนเวลากลับไปได้" แต่อย่างที่รู้เราย้อนเวลากลับไปไม่ได้ แล้วเวลาก็ไม่เคยรอใคร จนทําในตอนที่ยังทําได้ ดูแลตัวเอง ดูแลคนในครอบครัวก่อนที่มันจะสายไป... 
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป แล้วมาเสียใจทีหลังSHARE

Comments