เพียง รับรู้
การรับรู้ว่า มีตัวตน อยู่เป็นเรื่องที่ดี

แท้จริงแล้วตัวตนของเราคือ อะไร 
แท้จริงแล้วตัวตนของเราเป็น ของใคร

การที่เราสามารถรับรู้ว่าเรายังมีตัวตนอยู่นั้นกับการที่เราหลงลืมการมีตัวตนของอีกฝ่ายอยู่นั้น
ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเกิดกับใคร

เมื่อเราสร้างตัวตนของเรากับอีกฝ่าย
เมื่ออีกฝ่ายสัมผัสถึงตัวตนของเรา

แต่... 
เรากลับหลงลืมการสัมผัสนั้น

เมื่อเรารู้สึกอยากหนีการเป็นตัวตน
อยากหนีจากทุกสิ่งที่เป็นตัวตนนี้
ไม่อยากรับรู้อะไร เพียงแค่ สัมผัสตัวตนได้ก็พอ


เพียง... การสัมผัส
เพียง... ความรู้สึกนั้น
เพียง... คำพูด
เพียง... คำสัญญา
เพียง... การรอคอย
เพียง... คำขอโทษ
เพียง... ความเข้าใจ
เพียง... หัวใจ
เพียง... 
รับรู้

""ขอโทษ" คงแทนสัมผัสและความรู้สึกนั้นไม่... เพียงพอ
SHARE
Writer
littlePoky
etc.
something lost. . .

Comments